Skip to main content

Umebor uppmanas tycka till om åtgärdsförslagen mot buller

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2013 15:41 CET

Bullernivåerna i Umeå påverkas framförallt av väg-, tåg- och flygtrafiken. Nu finns kommunens förslag till åtgärder mot buller ute på samråd. Programmet innehåller bland annat åtgärder för att förbättra ljudmiljöerna runt förskolor och skolor. Allmänheten uppmanas att ta del av programmet och lämna sina synpunkter innan 22 maj.

Syftet med programmet är att vidta åtgärder som leder till att ljudmiljön i Umeå förbättras. Målet är att uppnå hälsosamma boende- och skolmiljöer samt arbeta för att skydda och utveckla park- och rekreationsområden som ger möjlighet till lugn och ro. Det är första gången kommunen tar fram ett program för att systematiskt kunna arbeta med bullerfrågarona över tid.

Ljudmiljön vid förskolor och skolor

Kommunen arbetar idag brett med olika åtgärder för att minska exponeringen av buller. Bilsnål samhällsplanering, bidrag till fönsteråtgärder och trafikregleringar är några exempel. Programmet redovisar prioriterade åtgärder på kort sikt samt en långsiktig strategi för att minska nivåerna i kommunen; t ex åtgärder som ska förbättra ljudnivåerna vid förskolor och skolor och utredning, program för vallar och bullerplank och tystare beläggningar på vägar.

Åtgärdprogrammet har nu gått ut på brett samråd till t ex fastighetsägare, Trafikverket och Naturvårdsverket, Swedavia och andra aktörer inom infrastrukturen, Friluftfrämjandet m fl. 

– Vi skulle mycket gärna se att även privatpersoner tog del av det här programmet och bidrog till att utveckla det, säger Margareta Green Palo, miljö- och hälsoskyddschef vid Umeå kommun. Som förälder har man kanske fokus på barnens miljö, och då kan man ta del av bullerkartor och själv fundera hur vi ska få en hälsosam ljudmiljö för dem i förskolor och skolor.

Lämna synpunkter innan 22 maj

Åtgärdsprogrammet finns på Umeå kommuns webbplats: www.umea.se/buller. Man kan även hitta det på Kommunhörnan i stadsbibliotek och hos Miljö- och hälsoskydd i Stadshuset.

Mer information

Margareta Green Palo
Miljö- och hälsoskyddschef
Umeå kommun
090-161684
070-6611684
margareta.green-palo@umea.se

Annika Söderlund
Miljöinspektör
Miljö- och hälsoskydd
090-161687
0730-795737
annika.soderlund@umea.se

Maria Wetterlöv
Kommunikatör
090-16 23 12
070-980 11 04
maria.wetterlov@umea.se