Skip to main content

Underhållsarbete på Kyrkbron, 1 juni – 1 augusti

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 08:46 CEST

Nödvändiga underhållsarbeten kommer att utföras på Kyrkbron under sommaren. Arbetet beräknas pågå mellan 1 juni och 1 augusti.

Öppet för trafik men begränsad framkomlighet
Under tiden vägarbetet pågår kommer Kyrkbron att vara öppen för trafik. Det ena körfältet kommer att vara avstängt så framkomligheten kommer att vara begränsad. Vi ber om överseende för de störningar arbetet kan medföra.
För din och andras säkerhet
För att ett vägbygge ska kunna genomföras utan fara för omgivning och arbetare, krävs försiktighet. För din egen och andras säkerhet ber vi därför samtliga trafikanter respektera avstängningar och visa hänsyn.

För mer information kontakta:
Mats Johansson
gatuingenjör
Umeå kommun
090-16 13 73
mats.johansson@umea.se

Torbjörn Sandberg
Gatudriftchef
Umeå kommun
090-16 13 80
070-569 60 02
torbjorn.sandberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.