Skip to main content

Undersökning bland unga visar på stora skillnader mellan könen

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 12:26 CEST

Många unga tjejer är otrygga och stressade samt hoppar över fler måltider än jämnåriga killar. Bland unga killar är det en större andel som har spelat om pengar, använt dopningsmedel och åkt motorfordon med en berusad förare. Det framgår av Unga16, en stor folkhälsoundersökning bland cirka 4 500 unga i åldern 13-18 år i Umeå kommun. 

Undersökningen visar också att drygt 70 procent av ungdomarna upplever att de har det bra eller mycket bra ställt ekonomiskt. Det är en liten förbättring jämfört med 2014. En annan positiv förändring är att alkoholkonsumtionen har minskat hos både tjejer och killar. Detta gäller främst bland yngre ungdomar.

Fler tjejer är otrygga
Andelen tjejer som känner sig otrygga när de går ensamma på kvällen har nästan fördubblats. År 2014 var det 23 procent som kände sig otrygga. Nu är andelen 39 procent.
– Det här är en tydlig trend vi ser, men det finns ingenting i brottsstatistiken eller någonting annat som direkt kan förklara utvecklingen. Vi tar det på stort allvar och måste ta reda på vad detta beror på, säger Seth Åberg, processledare på UmeBrå som jobbar med förebyggande arbete tillsammans med lokala förebyggande råd i kommunen.

Stress och spel om pengar
En majoritet av tjejerna (57 procent) har upplevt stress flera gånger i veckan eller varje dag under det senaste halvåret. Bland killarna är motsvarande siffra 27 procent. Andelen har ökat något sedan 2014. Även andelen som hoppar över frukosten har ökat. För tjejerna är ökningen från 22 till 26 procent och för killarna från 20 till 23 procent.

Närmare 33 procent av tjejerna och 23 procent av killarna uppger att de någon gång utsatts för nedvärderande eller kränkande behandling det senaste året. För tjejerna är det en ökning med 8 procentenheter och för killarna är det en ökning med 4 procentenheter.

Var femte kille (20 procent) spelar om pengar någon gång i veckan eller någon gång i månaden. Motsvarande andel för tjejerna är 1 procent. Andelen killar som spelar om pengar har ökat med 7 procent sedan 2014. Ungefär 2 procent av killarna har använt något dopningsmedel. För tjejerna uppgår samma siffra till 0,4 procent. 14 procent av killarna uppger att de någon gång har åkt ett motorfordon där föraren varit berusad.

Målsättningen med undersökningen, som genomförs vartannat år, är att skapa ett brett underlag som ger goda förutsättningar för ett gemensamt förebyggande arbete i ungdomarnas närmiljö och ett underlag för beslutsfattare i kommunen att förbättra ungas livsmiljö.

Hela rapporten om Unga16-enkäten finns att hämta på: www.umea.se/ungaenkaten

För mer information kontakta:
Camilla Tunell
Ordförande, styrgruppen för unga-enkäten
070-330 50 15
camilla.thunell@umea.se

Seth Åberg
Processledare, UmeBrå
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Peter Thuresson
Statistiker, huvudansvarig för rapporten
070-265 03 35
peter.thuresson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.