Skip to main content

Unik undersökning om könsfördelning i planprocessen

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 13:26 CEST

På Umeå kommuns detaljplaneavdelning har planarkitekt Sara Bäckström och kartingenjör Sandra Thomée undersökt hur könsfördelningen ser ut genom hela planprocessen.

– Det har varit både roligt och intressant att vi fått den här möjligheten, för det har tagit tid från vårt ordinarie arbete, och resultatet är både överraskande och förväntat, säger Sandra Thomée, kartingenjör på Umeå kommun.

För undersökningen valdes Kastanjen 2, där Bostaden AB ville bygga bostäder. Att de valde just Kastanjen var dels därför att omfattningen ansågs som lagom stor, men också för att antalet sakägare var hanterbart. Planering för bostäder är också ett vanligt ärende och förutsättningarna ansågs representativa för ett genomsnittsärende.

200 personer inblandade i planprocessen

Det Sara Bäckström och Sandra Thomée undersökt är könsfördelningen bland:

  • de som har fått möjlighet att påverka
  • de som har kommit in med synpunkter (försökt att påverka)
  • de som har lämnat synpunkter som påverkat planens slutliga utformning

De har också tittat på om det finns några skillnader mellan könen i de olika delarna av att ta fram en ny detaljplan och hur könsfördelningen ser ut bland de inblandade aktörerna. De olika aktörerna är sökanden, Umeå kommun, konsulter, sakägare och de som beslutar– politikerna.

Genom hela planprocessen har statistik förts över alla deltagare. Totalt sett var det nästan 200 personer som deltog.

Umeå kommun mest jämlikt

Det var nästan lika många kvinnor som män som fick möjlighet att påverka detaljplanen. Men när det gäller vilka som kom in med synpunkter hade siffrorna justerats till 40 % kvinnor och 60 % män. Av alla kvinnor som försökte påverka planen var det 74% som faktiskt fick genomslag för sina synpunkter i planens slutliga utformning, medan motsvarande siffra för männen var 90%.

– Det var glädjande att det på kommunen var en jämn könsfördelning både när det gäller vilka som kom in med synpunkter och vilka som också påverkat planens slutliga utformning. Sedan tidigare undersökningar vet vi att de som söker planläggning, konsulter och politiker som är grupper som domineras av män. I slutänden är det dem som har störst påverkan på utformningen, säger Sandra Thomée, kartingenjör.

Nästa steg i jämställdhetsarbetet

Som en direkt följd av arbetet med undersökningen redovisades resultatet i byggnadsnämnden som vid sittande bord bestämde att de ville ha en presentation om jämställdhet från Umeå kommuns jämställdhetsutskott.

Men även på detaljplaneavdelning vill man gå vidare i jämställdhetsarbetet och titta närmare på varför det ser ut som det gör i detaljplaneprocessen. Frågeställningarna är många. Är det skillnad på vilka synpunkter kvinnor och män lämnar? Vilka privatpersoner har möjlighet att påverka och hur ser kommunens information till dem ut? Vilka synpunkter är det man tar hänsyn till?

– Vad jag vet så finns det ingen i Sverige som har gjort något liknande, utan det här är helt unikt. Det är intressanta data som kommit fram. Vi kan verkligen lära oss något av det här därför känns det också viktigt att vi följer upp det. Exakt hur vet vi inte ännu, men vi tänker definitivt följa upp det, säger planchef Tomas Strömberg.


 
Kontakt
:

Sandra Thomée
kartingenjör
Umeå kommun
090-16 12 11
sandra.thomee@umea.se

Tomas Strömberg
planchef
Umeå kommun
090-16 14 86
070-611 14 49
tomas.stromberg@umea.se