Skip to main content

Upplevelser av samisk kultur

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 13:25 CEST

Under 2016 satsar äldrenämnden särskilt på de nationella minoriteterna. Som en del av denna satsning erbjuds vård- och omsorgsboenden i och runt Umeå en upplevelse av samisk kultur och mat.

Under veckan 43 får tio vård- och omsorgsboenden i Umeåområdet ta del samisk kultur och mat inom aktiviteten Två steg i samisk kultur. Under det första besöket berättar Camilla Törnroos och Aina Nilsson om samernas kläder och bruksföremål. På plats finns också Niklas Alm, som berättar om renskötsel och visar upp sina tamrenar Bob och Alfons.

Steg två genomförs under vecka 45-47 då Karl Einar Enarsson berättar om samisk mat och bjuder de boende på renköttsoppa. Genom aktiviteten Två steg i samisk kultur får samer på boenden uppleva sin kultur och sin mat och ge personal och andra en upplevelse i samisk kultur och livshistoria.

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska och samiska och har därmed särskilda skyldigheter att erbjuda förskola och äldreomsorg på dessa språk.

Pressen är välkommen att delta torsdag 27/10 kl. 10.00 på Hemgården.Kontaktperson

Camilla Törnroos
samordnare för samisk äldreomsorg
Umeå kommun
076-800 21 01
camilla.tornroos@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.