Skip to main content

Upprustningen av tjälskadade gång- och cykelvägar fortsätter

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 11:18 CEST

Umeå kommun fortsätter arbetet med förbättringar på cirka 4 000 meter gång- och cykelväg. Det är en särskild satsning från 2011 på 15 Mkr som fördelats på fyra år. Arbetet med åtgärderna påbörjas inom kort på Tomtebo.
- Underhållet räcker till de mest trafikfarliga skadorna, säger entreprenadingenjör Erland Jonsson.
 

Gång- och cykelvägnätet i Umeå är bitvis i mycket dåligt skick. Den särskilda satsningen från 2011 på 15 Mkr räcker till cirka 4 000 meter, men gång- och cykelvägnätet är på över 200 000 meter så en genomtänkt inriktning krävs för att få en märkbar effekt. Budget för löpande drift och underhåll av gång- och cykelvägar är 2 Mkr/år.

Tomtebo prioriteras 2014
På Ersboda, Marieområdena, Berghem och Öst på stan är de största skadorna åtgärdade. Nu är det Tomtebo som står på tur och arbetet med åtgärderna påbörjas inom kort.
Carlsområdena, sjukhusområdet, Nydalahöjd, Teg, västra stadsdelarna (Tvärån-Umedalen), Haga/Sandbacka och Centrum kommer att åtgärdas under år 2015.

Som vanligt utförs löpande drift och underhåll med bland annat ny asfalt på cirka 10 kilometer gång- och cykelväg i hela kommunen.

Berätta om vägsprickor
Det enklaste sättet att berätta om platser med svåra vägsprickor är att göra en felanmälan. Via kommunens webbformulär eller Felanmälan-appen kan du göra felanmälan dygnet runt, www.umea.se/felanmalan

– Vi är tacksamma för de synpunkter som redan kommit in. Vi välkomnar folk att höra av sig till oss med uppgifter om var vägsprickorna finns. När sen lagningsarbetet påbörjas har vi en mer komplett förteckning över sprickorna, säger Erland Jonsson.

Bifogas kartor, underhåll och asfaltering


För mer information kontakta:
Erland Jonsson
entreprenadingenjör
090-16 14 49
erland.a.jonsson@umea.se

Katarina Bergström
trafikplanerare
090-16 14 54
katarina.bergstrom@umea.se

Gunnar Teglund
Projektchef
090-16 14 57
gunnar.teglund@umea.se