Skip to main content

Utformning av gator runt nya badhuset klart

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 10:08 CEST

Nu är utformning av gator och ytor kring det nya badhuset klart, det beslutades vid tekniska nämndens möte. Utförandet av arbetet planeras till sommaren/hösten 2015.


Ett nytt badhus är under byggnation i centrala Umeå och beräknas stå klart i början av 2016. Entrén placeras mot Västra Kyrkogatan och byggnaden kommer ha parkeringsdäck i två plan med in- och utfart mot Östra Kyrkogatan.

Gatorna intill badhuset kommer byggas om för att anpassas till kommande verksamheter i kvarteret Nanna. Tekniska nämnden har godkänt skisserna för gatuombyggnation.
Gator och parker planerar att utföra arbetet under sommaren/hösten 2015.

Bildtext:
Skiss och illustration framtagna av WSP


Kontakt:
Gunnar Teglund
gatuprojektchef
090-16 14 57
070-340 14 57
gunnar.teglund@umea.se

Katarina Bergström
Trafikplanerare
090-16 14 54
070-264 33 79
katarina.bergstrom@umea.se

Lasse Jacobson (V)
tekniska nämndens ordförande
090-16 14 04
070-295 14 04
lasse.jacobson@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Andreas Lundgren (S)
tekniska nämndens andra vice ordförande
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se
Mera information
www.umeabadhus.se

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument