Skip to main content

Utformningen av Rådhusesplanaden klar

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 14:09 CEST

Tekniska nämnden har beslutat om utformningen av parkstråket för den första etappen av Rådhusesplanaden. Det blir en grönskande esplanad med många soliga platser att sitta på och även platser att äta vid. Några ytor blir öppnare för att möjliggöra aktiviteter, och möjligheten att kunna röra sig i alla riktningar på ett inbjudande sätt har varit viktigt. Illustrationen beskriver grundprinciperna.  

Utformningen har sin utgångspunkt i de tidigare beslutade planeringsdokumenten men sedan har hänsyn tagits till den medborgardialog som genomförts. Utformningen av etapp 1 utgör ett första steg i omgestaltningen av hela Rådhusesplanaden. Detaljutformning kommer att ske etappvis.

Utformningen av parkstråket lyfter fram ett antal angelägna områden som framkom i dialogen; en grönskande esplanad, många soliga platser att sitta på och även platser att äta vid. Parken ska självklart vara en plats för alla och vara attraktiv året om. Stor vikt har lagts vid att skapa trygga miljöer som har en god tillgänglighet.

- Den här utformningen känns bra. Vi får en grönskande, tillgänglig och trygg plats mitt i centrum, säger Andreas Lundgren, andre vice ordförande i tekniska nämnden.

- Det blir både öppet och fint. Många umebor är glada för att Rådhusesplanaden blir en riktig paradgata, säger Stefan Nordström, vice ordförande i tekniska nämnden.

- Jag anser att Apberget ska byggas upp vid sin gamla plats igen. Det har hela tiden varit min ståndpunkt och det står jag fast vid. Apberget var en viktig och välplacerad plats som många vill ha tillbaka, säger Lasse Jacobson ordförande i tekniska nämnden.


Scen och talarplats behandlas i samband med Rådhustorget 
I dialogen framkom också att det finns behov av plats för demokratiska samtal, demonstrationer och tal. Möjligheten att kunna uppträda är också centralt. Det är viktigt att platsen kan bli symbolisk, vara stark i sin utformning och att den går att namnge. En tillfällig scen och talarplats finns idag på Rådhustorget. Placeringen av den permanenta talarplatsen kommer att tas i samband med ombyggnad av Rådhustorget, enligt tidigare beslut i tekniska nämnden. Där är tillgängligheten en självklarhet och ett måste.


Rådhusesplanaden är en central kvalitet för Umeå
Umeås mittaxel, dvs från Järnvägsstationen via Rådhusesplanaden, Rådhustorget och ända till Rådhusparkens möte med älven är en unik stadsmiljö. Rådhusesplanaden är kulturmiljö av riksintresse vilket ställer extra höga krav på att dess kvaliteter tas tillvara och bidrar till utvecklingen av centrala Umeå på ett bra sätt. Den breda esplanaden med sitt gröna parkstråk i mitten har alla förutsättningar att bli en livfull paradgata med såväl prunkande rabatter som mysiga uteserveringar.

- För att utformningen ska bli bra måste man se till helheten i hela centrala stan. Det fortsatta arbetet ska utgå från förutsättningen att hela esplanaden på sikt ska kunna bli bilfri och bra för gång- och cykeltrafik och att även trygghetsperspektiv är grundläggande, säger Lasse Jacobsson, ordförande i tekniska nämnden.

Vad händer nu?
Arbete pågår att utifrån beslutet ta fram illustrationer som beskriver utformningen. Så snart de är klara kommer de att presenteras för umeborna via webb och medborgarmöte.

Votering och reservation
Västerpartiet yrkade att Apberget skulle byggas upp igen vid sin gamla plats, men efter votering blev tekniska nämndens beslut att godkänna utformningen med tio (10) röster för och en (1) emot.
Västerpartiet reserverade sig mot beslutet.

 

Den bifogade illustrationen beskriver grundprinciperna, pdf. 

 

Kontakt:
Anna Flatholm
Stadsträdgårdsmästare
090-16 14 44
070-334 61 44
anna.flatholm@umea.se

Karin Isaksson
Gatu- och parkchef
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Lasse Jacobson (V)
tekniska nämndens ordförande
090-16 14 04
070-295 14 04
lasse.jacobson@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Andreas Lundgren (S)
tekniska nämndens andra vice ordförande
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument