Skip to main content

Utredning av förändringar inom öppen förskola

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 15:15 CEST

Det ekonomiska läget inom individ- och familjeomsorgen för unga har föranlett en översyn av möjliga sparaktiviteter inom verksamheten som presenterades vid socialnämndens sammanträde i maj. Ett av förslagen gäller förändring av öppen förskolas inriktning.

Förslaget innebär att öppna förskolans resurser i större omfattning ska utgöra en resurs för de barnfamiljer som har indikerade problem. Till exempel ska socialarbetarrollen utvecklas och vara en del i ett gemensamt sammanhang med förskolelärare och familjebehandlare. Enligt förslaget ska öppen förskola fortsättningsvis hålla öppet för allmänheten, om än i mindre omfattning. Öppen förskola ska bedrivas på Ersboda, Backen, Teg och Ålidhem.

– Vi vill utveckla verksamheten för att med högre kvalitet kunna stötta de som har störst behov av stöd. Hur det kommer att se ut ska diskuteras med berörd personal. Det kommer säkert att se olika ut på olika områden, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Nästa steg är att göra en konsekvensbedömning av verksamhetens nya inriktning. Utredningen ska göra i dialog med berörda medarbetare samt samverkande aktörer på familjecentralerna och påbörjas direkt efter sommaren och ska vara klar sista oktober.

– Det är viktigt att personalen i verksamheten är delaktig i denna förändring och jag känner mig trygg i att vi utreder innan förändringen genomförs så att vi fattar rätt beslut, säger Veronica Kerr (KD), första vice ordförande, socialnämnden.

– Det är en stressad förändringsprocess och vi får se var utredningen landar. Det är viktigt för oss att det goda arbete som gjorts i öppen förskola inte tappas bort. Vi vill inte se att den öppna förskolan i Umeå som begrepp och verksamhet försvinner, säger Jonas Karlberg (V), ledamot socialnämnden.

Mer information:

Kontaktuppgifter till politiker finns på www.umea.se/kontakt_politiker och till verksamheter och ansvariga tjänstemän på www.umea.se/kontakt_verksamhet.

Eva Andersson (S)
ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
1:a vice ordförande
socialnämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Jonas Karlberg(V)
ledamot
socialnämnden
Umeå kommun
070-725 49 19
jonas.karlsberg@umea.se

Annelie Johansson
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 30 79
070-316 03 83
annelie.johansson@umea.se