Skip to main content

Utse kandidater till stadsmiljöpriset

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 08:53 CEST

Nu kan du som Umeåbo nominera kandidater till Umeå kommuns stadsmiljöpris. Priset ska gå till en nyligen genomförd förbättring i stadsmiljön. Det kan vara en park, gata, trädgård, byggnad, konstverk –vad tycker du har gjort Umeå till en ännu bättre stad att bo och trivas i?

Det pågår många projekt i Umeå just nu. För att tillvarata det engagemang som finns bland Umeåborna i frågor om den gemensamma stadsmiljön och för att uppmuntra projekt som bidrar till en vackrare och mer attraktiv stad inrättar Umeå kommun ett stadsmiljöpris. Alla kan vara med och nominera kandidater. Priset ska gå till en nyligen genomförd förbättring av stadsmiljön i Umeå kommun. Insatsen kan vara av återställande, bevarande, förnyande eller på annat sätt förändrande karaktär och gälla en miljö inom- eller utomhus.

Så här går nomineringen till
Mellan 1–30 september kan Umeåborna nominera kandidater till Umeå kommuns stadsmiljöpris 2013. Ange adressen där förbättringen finns, foto, en motivering till varför du tycker att just denna förändring bidrar till ett bättre Umeå samt kontaktuppgifter till dig som nominerar.
Skicka ditt bidrag till stadsmiljopris@umea.se.

Vad händer sen?
Efter nomineringarna är avslutade tar urvalsprocessen vid. Representanter från byggnadsnämnden, tekniska nämnden och kulturnämnden ska tillsammans med Umeå kommuns gestaltningsgrupp utse de kandidater som går vidare till röstning. Finalisterna presenteras på Umeå kommuns webbplats och där finns också möjlighet för Umeåborna att rösta på vinnare till stadsmiljöpriset.
Vinnare tillkännages i januari 2014. Priset består av en utmärkselse i form av en plakett som sätts upp i direkt anslutning till projektet.

Bakgrund till Umeå stadsmiljöpris
Förslaget till ett stadsmiljöpris har tagits fram av Umeå kommuns gestaltningsgrupp, vars uppdrag är att ge estetisk vägledning i såväl inomkommunala frågor samt initiativ tagna av andra aktörer. Beslutet om att införa ett stadsmiljöpris har tagits gemensamt av byggnadsnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden.

Läs mer på www.umea.se/stadsmiljopris

Kontakt
Olle Forsgren
gestaltningsgruppen
Umeå kommun
090-16 13 50
olle.forsgren@umea.se

Anja Boman
gestaltningsgruppen
Umeå kommun
090-16 34 74
anja.boman@umea.se