Skip to main content

Utvecklingsplaner för området vid Strömpilen

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 17:47 CEST

Nu inleds planläggning av Strömpilen med syfte att skapa bostäder och handel i området. Området har utmaningar, framförallt rörande markföroreningar och strandskydd. Nämnden vill ha återkoppling i december för att stämma av utredningarna inför fortsatt arbete.

Byggnadsnämnden inleder planläggning av Strömpilen 1. Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och handel. Syftet är också att säkerställa allmänhetens möjlighet att vistas vid och röra sig längs älvstranden - det ska t ex finnas en allmän strandpromenad. Planen ska också säkerställa de kulturhistoriska värden som området bär på. 

– Vi konstaterar att det här är ett komplicerat planarbete med svåra frågor som strandskydd och markföroreningar, men att ambitionen att komplettera området med bostäder är mycket lovvärd, säger Mikael Berglund (S) byggnadsnämndens ordförande.

Markföroreningar i området

– Problemen med markföroreningar där det är tänkt att bygga bostäder måste särskild beaktas i den fortsatta processen, säger Mattias Sehlstedt (V), ledamot i byggnadsnämnden. Idag är marken bara sanerad till verksamhetsnivå och vi måste säkerställa bostadsområdet får god boendemiljö och inte påverkar de boendes hälsa.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
ledamot i byggnadsnämnden
070-6275315
mattias.sehlstedt@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.