Skip to main content

Välkommet besked om Västra länken

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 15:34 CEST

Umeås kommunledning välkomnar Trafikverkets ställningstagande om att Västra länken ska dras öster om Prästsjön.
– Det är vad också vi förordar. Nu ser vi fram emot att spaden äntligen ska sättas i jorden, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Efter att Trafikverket tidigare återförvisat arbetsplanen för Västra länken, har verket i dag meddelat sitt ställningstagande om en lokalisering öster om Prästsjön. Det är det läge som Umeå kommun förordat under flera år, senast som ett förstahandsalternativ i ett samrådsyttrande till Trafikverket i juni 2015.

– Det är positivt att Trafikverket och kommunen är överens, och att projektet åter rullar framåt. Att Västra länken snarast kan öppnas för trafik är en förutsättning för Umeås utveckling, säger Hans Lindberg.

– Jag vill betona vikten av att det inte blir en stadsgata. Vägen måste möjliggöra snabb kommunikation, så att folk vill använda den.

Miljö och stadsutveckling
Den trafikavlastning som Västra länken medför skapar förutsättningar för en bättre luftmiljö i centrala Umeå och en fortsatt hållbar stadsutveckling enligt översiktsplanens intentioner (femkilometersstaden). När Västra länken är klar, kan befintliga trafikleder omvandlas till stadsgator, vilket möjliggör blandbebyggelse, transportsnål planering, trafikstyrning, genomförande av parkeringspolitiken och prioritering av hållbara transportslag.

– Västra länkens betydelse kan inte nog betonas. Flera bostadsplaner ligger i vänteläge på grund av att vägen inte är färdigställd. Därför är det glädjande med Trafikverkets definitiva ställningstagande, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.