Skip to main content

”Västra länken villkor för hållbar utveckling”

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 16:23 CEST

Det finns alla nödvändiga underlag för att fastställa arbetsplanen för Västra länken. Detta framför kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott i ett yttrande till Trafikverket.

Arbetsplan för Umeåprojektet etapp 2 (Västra länken) har inlämnats till Trafikverket för fastställelseprövning. Verkets avdelning Juridik- och planprövning har lyft frågor som behöver kompletteras, vilket gjorts av både Umeå kommun och Trafikverket Region nord.

I ett yttrande betonar näringslivs- och planeringsutskottet att Västra länken är en förutsättning både för genomförandet av översiktsplanen och för att klara miljökvalitetsnormen för luft. Projektet är dessutom prioriterat av regeringen i närtidssatsningen. Den sammantagna bedömningen är att Västra länken är förutsättningen för en framtida hållbar utveckling av Umeå stad.

– Umeå kommun har fullföljt sina åtaganden i medfinansieringsavtalet med Trafikverket. Det är mycket olyckligt att tidsplanen för projektet inte kunnat hållas på grund av att Trafikverket inte påbörjat bygget av Västra länken, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

– Vi har också poängterat att det i Umeå kommun råder fullständig politisk enighet i fråga om placeringen av Västra länken, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se