Skip to main content

Var ska framtidens vindkraft byggas?

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 09:16 CET

Ett förslag till översiktsplan för vindkraft i Umeåregionen finns på utställning från 23 december till och med 1 mars 2010. Under perioden har allmänheten och berörda remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget, som redovisar lämpliga områden för vindkraft i hela Umeåregionen och förslag till riktlinjer vid exploatering.

I Umeåregionen är vindförutsättningarna bra längs kusten och på höjder längre in i landet. Det innebär goda förutsättningar för att regionen ska kunna bidra till riksdagens målsättning att till år 2020 producera 30 TWh vindkraftsel. De föreslagna områdena i planen bör kunna inrymma drygt 1000 vindkraftverk, vilket skulle medföra en årlig produktion av cirka 5–8 TWh. Därutöver finns ytterligare områden med goda vindförutsättningar men som av olika anledningar inte bedöms lämpliga för vindkraftsutbyggnad.

Genom Umeåregionens goda förutsättningar att producera vindkraftsel kan platser väljas med god omsorg och där ingrepp och störning på omgivningen, boende, näringar och natur blir på en godtagbar nivå. Strategin har varit att välja vindkraftsområden där det är möjligt att samla ett antal vindkraftverk i större parker istället för att sprida ut exploateringen på enstaka verk.

I de föreslagna områdena är Umeåregionens kommuner positiva till utbyggnad av vindkraft. Översiktsplanen beräknas antas under första halvåret 2010. Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som fattar beslut om planen och utställningen ger tillfälle för myndigheter, organisationer och enskilda att reagera på de ändringar som gjorts efter samrådet. Informationsmöten kommer också att hållas under utställningen.

Läs planförslaget för vindkraft i Umeåregionen på www.umearegionen.se/vindkraft, där det också går att lämna synpunkter. Utställningshandlingen – det tematiska tillägget till översiktsplanen – finns också att läsa på respektive kommunkontor.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (S)

ordförande, kommunstyrelsen

090-16 12 01

070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Royne Söderström

miljöstrateg och projektledare, utvecklingsavdelningen

Umeå kommun

070-602 14 26

royne.soderstrom@umea.se