Skip to main content

”Viktigt att det finns vuxenutbildning i hela länet”

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 12:03 CEST

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom en ny fördelningsprincip av statsbidraget för yrkesvux i Västerbottens län.
– Fördelningen är kanske inte helt optimal för Umeå kommun men vi tycker att det är viktigt att det finns vuxenutbildning i hela länet, säger Hans Lindberg (S), ordförande i nämnden.

Den nya fördelningsprincipen av statsbidraget består av tre delar. En första del (10 procent) går ut till alla kommuner. De övriga delarna styrs utifrån befolkningsstorlek (45 procent) och Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik (45 procent).  

Samverkan om vuxenutbildning har tillkommit som en följd av ett fördjupat samarbete inom kommunal vuxenutbildning i Västerbottens län. Genom ett samverkansavtal har kommunerna i länet samordnat kursutbudet för att säkerställa att vuxenutbildning finns tillgängligt i hela länet. Samarbetet omfattar grundläggande vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt gymnasial vuxenutbildning.

För mer information kontakta:
Hans Lindberg (S)
Ordförande
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Sture Eriksson (KD)
Vice ordförande
076-814 60 43
sture.eriksson@umea.se

Peter Jacobsson Möller (V)
2:e vice ordförande
073-064 16 17
peter.moller@umea.se

Andreas Moberg
Kommunikatör
070-633 28 22
andreas.moberg@umea.se