Skip to main content

Vill satsa på idrotten som näring

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 11:22 CET

Umeås politiker tror på idrotten som näringsgren. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att vara med och medfinansiera ett projekt som tagits fram för att utveckla den kommersiella sidan av idrotten.

Umeå kommun blir en av de aktörer som ställer sig bakom ansökan, Umeå universitet är en av flera som har en nyckelroll.

Bakgrunden för projektet är insikten om att elitidrotten är en stark utvecklingskraft i samhället och i regionen. Med hjälp av den breda bas av föreningar som finns i regionen finns goda förutsättningar för att utveckla kunskaps-, produkt-, och tjänsteutveckling enligt ansökan.

Ett av syftena med projektet är också att etablera nya nationella och internationella nätverk för att sedan bygga upp tillväxtkapital inom idrotten. Evenemang och konferenser är, tillsammans med, tjänste- och produktutveckling två förväntade effekter av projektet.

Umeå går in med 230 000 2011, under förutsättning att projektet blir av.

- Vi är med, men om projektet bantas förutsätter vi att vår andel också blir mindre säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsen ordförande.

Beslutet innebär också att kommunen för projektets räkning reserverar 460 000 kronor 2012 och 2013 samt ytterligare 230 000 kronor 2014

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>