Skip to main content

Yrkesprogram flyttas från Fridhemsgymnasiet

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 12:17 CET

Vård- och omsorgsprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet flyttas från och med läsåret 2016/17 från Fridhemsgymnasiet till Midgårdsskolan och Umestan.

Antalet sökande till gymnasieprogrammen på Fridhemsgymnasiet (före detta Östra gymnasiet) har minskat under ett antal år. Gymnasieskolan har gått från att ha cirka 1600 elever för 15 år sedan till att idag ha knappt 210 elever. Under den här perioden har flera program flyttats till andra kommunala gymnasieskolor eller i något fall lagts ner.

Verksamheten har länge gått med underskott och detta har ökat ytterligare under det senaste året. Orsaken är framförallt att för få elever har valt att studera på något av skolans program. Nämnden menar därför att det nu krävs drastiska åtgärder.
– Den senaste tiden har det även uppstått byggnadsrelaterad ohälsa på skolan vilket också har påverkat beslutet, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Det finns en stor efterfrågan från arbetslivet på utbildade elever från yrkesprogrammen på skolan. Nämnden hoppas att en flytt av programmen kan medföra att fler söker utbildningarna så att kompetensförsörjningen kan säkerställas. I nämndens uppdragsplan framgår också att ambitionen är att öka antalet sökande till yrkesprogrammen.

Verksamheten ska ta fram en lokalförsörjningsplan för att hitta och hyra lämpliga lokaler på Umestan inför läsåret 2016/17. Då lämnas samtidigt motsvarande lokalytor på Fridhemsgymnasiet.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
Ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Anders Sellström (KD)
Vice ordförande
070-540 12 12
anders.sellstrom@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.