Skip to main content

Ytterligare 27 mnkr till Norrlandsoperan

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 12:56 CEST

Umeå kommun skjuter till 26,9 mnkr för upprustning av Norrlandsoperans lokaler, efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Finansiering sker genom förskjutning av andra investeringar, vilket kommer att redovisas till budgetberedningen under våren 2016.

En trångbodd verksamhet vid Norrlandsoperan har inneburit arbetsmiljöproblem och säkerhetsrisker. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför i september 2015 att anslå 30 mnkr till en upprustning av lokalerna, som ägs av Umeå kommun.
En orsak till att det behövs ytterligare 26,9 mnkr är att offerterna visade att kostnaden blir 42 mnkr i stället för kalkylerade 30 mnkr. För det andra kostar det närmare 4 mnkr att behålla det platsbyggda konstverket i foajén. Slutligen önskar verksamheten 11 mnkr för förbättringar av restaurang och kök samt flytt av entrén.

Lägsta möjliga nivå
Arbetsutskottet beslutade 2016-05-10 att återremittera ärendet för en redovisning av kostnaderna för att åtgärda arbetsmiljöproblemen och säkerhetsriskerna. Arbetsutskottet ville få svar på varför kostnaderna är så mycket högre än ursprungligt beslut, vad som är ambitionshöjningar och vad som är minsta möjliga nivå på åtgärder och kostnader för detta.
Fastighet vid Umeå kommun har redovisat att lägsta möjliga nivå för att klara arbetsmiljö och säkerhetskrav är 42 mnkr. Enbart arbetsmiljöåtgärder är beräknade till 30,2 mnkr, där scenteknik är den största utgiftsposten.

– Som fastighetsägare har vi ett ansvar. Nu följer fortsatta diskussioner mellan ägarna, alltså kommunen och landstinget, om hur kostnaderna ska fördelas. När det gäller 11 miljoner för restaurang och entré, kommer kostnaden för den investeringen att läggas på hyran för den nya restauratören, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Votering
Miljöpartiet yrkade avslag till förslaget. Vänsterpartiets yrkande om att den investeringsposten hänskjuts till budgetfullmäktige i juni blev motförslag i en votering, som slutade med 5–1 (MP avstod) för tjänsteskrivelsen.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.