Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 35 träffar

Ny skola hyllar stridbar Umeåkvinna

Ny skola hyllar stridbar Umeåkvinna

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 11:05 CET

Den nya kombinerade högstadie- och gymnasieskolan som invigs 2019 ska heta Maja Beskowsskolan. Maja Beskow blev i början av förra seklet Umeås första kvinnliga lärare efter att ha utbildat sig till teckningslärare i Stockholm. Hon fick tjänsten vid Umeå högre allmänna läroverk på dispens, det var först på 1920-talet som kvinnliga lärare och elever tilläts vid läroverken.

Stöcke skola deltar i projektet Skolakvariet 2016

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 10:11 CET

Stöcke skola åk 5 är en av 17 femteklassare i Sverige som på onsdag 14 december får ett eget akvarium inom ramen för projektet Skolakvariet 2016.

Ny resursfördelningsmodell skapar bättre förutsättningar för nyanlända elever

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 13:40 CEST

Resursfördelningsmodellen beskriver hur ekonomiska resurser skall tilldelas för undervisning till nyanlända elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Förändringen motiveras bland annat av förändringar i skollagen och att fler skolor än tidigare undervisar nyanlända elever i sina klasser.

Plan för skolans framtida kompetensförsörjning

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 13:30 CEST

Kommunen har tagit fram en aktivitetsplan för hur kompetensförsörjningen inom skolan ska säkerställas under de kommande åren. – Vi behöver bli bättre på att attrahera nya medarbetare, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör i Umeå kommun. Att verksamheten har medarbetare med rätt kompetens är också avgörande för hur väl skolan fungerar och eleverna når sina mål.

Kontaktpersoner 2 träffar

  • kommunikatör
  • För- och grundskolan
  • angln.zcvigpdmvbartck@tlumyteaep.svaeyk
  • 072-2356335

  • Kommunikatör
  • Gymnasie- och vuxenutbildningen
  • anitdrnleayps.irmotmbepqrgdb@ujhmeisa.yxsehr
  • 090-16 12 34, 070-633 28 22