Skip to main content

34 nya miljoner till forskning om antibiotikaresistens

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 10:23 CET

Forskare vid Uppsala universitet får 34 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning för forskning som syftar till att förhindra antibiotikaresistens. Det är ännu ett i raden av stora anslag till detta forskningsområde vid Uppsala universitet i år.

-    Det är otroligt viktigt med dessa resurser och det känns som att många nu fått upp ögonen för detta allvarliga problem, säger Dan Andersson. Med detta och andra stora anslag kan vi nu angripa resistensproblematiken med mera långsiktiga och omfattande forskningsprojekt.

Bakterier över hela världen har blivit alltmer motståndskraftiga mot antibiotika. Detta har lett till ökande sjukdom, dödlighet och kostnader och en av våra största medicinska utmaningar är att bromsa denna resistensutveckling och utveckla nya antibiotika. Resistensproblemen har nått sådan omfattning att man på högsta politiska nivå både inom EU och i USA har tagit gemensamma initiativ till att stimulera utvecklingen av nya antibiotika och minska den onödiga antibiotikaanvändningen.

Projektet, som nu får 34 miljoner kronor, löper över fem år och syftar till att undersöka vilka faktorer som är speciellt viktiga för hur snabbt och på vilket sätt antibiotikaresistens utvecklas hos bakterier. Fyra forskargrupper vid Uppsala universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter kommer i ett omfattande samarbete att undersöka i laboratorieexperiment, i djurmodeller samt hos människa hur man genom optimerad dosering av antibiotika kan reducera risken för att resistens uppstår.

-    Vi förväntar oss att de resultat vi uppnår kan användas för att både förutsäga och förhindra uppkomsten av antibiotikaresistens säger professor Dan Andersson, koordinator för projektet.

-    Dessutom kan våra resultat användas av läkemedelsindustrin för att förbättra utvecklingen av nya antibiotika så att resistens inte uppstår så snabbt.

Uppsala universitet har under senaste året tilldelats flera stora anslag för antibiotikaforskning och tillsammans med strategiska satsningar från vetenskapsområdet för medicin och farmaci har detta gjort Uppsala till ett mycket starkt centrum inom området.

 

Läs mer om SSF satsning, där Uppsala universitet även får två andra ramanslag, för epigenetikforskning om leukemi och för forskning om verktyg för diagnostik och läkemedelsutveckling.


För mer information, kontakta Dan I Andersson, 018-471 41 75, dan.andersson@imbim.uu.se

Exempel på andra studier, nya projekt och satsningar under året:
- Stort anslag från Vinnova.
- Studie publicerad i PNAS.
- Avhandling med anknytning till antibiotikaresistens
- Ännu en avhandling.
-  och ännu en avhandling.
- Studie publicerad i PLoS One
- Eu-projekt koordinerat från Uppsala
- Forskningsresa till Antarktis
- Universitetets strategiska satsningar.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.