Skip to main content

Årets Celsius-Linnéföreläsningar om okända världar

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 14:11 CET

Kvantfysikens mysterium och genforskningens möjligheter att skapa nytt liv - årets Celsius-Linnéföreläsningar handlar om två av de mest häpnadsväckande och mytomspunna forskningsområdena av idag. Föreläsarna tillhör också de mest kända och ansedda forskarna inom sina områden: Anton Zeilinger och Craig Venter.

Anton Zeilinger är en av pionjärerna inom området kvantinformation, som växt fram de senaste 20 åren. Han har bidragit på många sätt till denna utveckling. Dessutom är han djupt engagerad i diskussionen om de filosofiska aspekterna på vår möjlighet att förstå vår värld på den mest grundläggande nivån. Kvantmekaniken som beskrivningsmodell för partiklars, atomers, molekylers och fasta kroppars egenskaper är 85 år gammal, men det är först under de senaste 30 åren som man har fått experimentella möjligheter att verifiera några av dess mest fundamentala förutsägelser. Dessa har ibland vänt upp och ner på våra föreställningar om partiklars uppträdande: man har visat att de kan röra sig i två olika banor på samma gång och att de kan påverka varandras uppträdande utan tidsfördröjning över kilometerlånga avstånd. Detta trodde inte Einstein på utan kallade ”spökaktig växelverkan”. Zeilinger har visat att även relativt stora molekyler kan ”dela upp sig” i två banor som går igenom varsitt hål för att sedan perfekt återskapas. Han har utfört ett av de första teleportationsexperimenten, där ett kvanttillstånd flyttas från en punkt till en annan, och han gjort en rad experiment där han visar att fotoner kan användas som informationsbärare på ett sätt som inte kan utläsas av andra än de som har den kvantmekaniska koden. Denna utveckling har givit upphov till begrepp som kvantinformation och kvantkryptering, som utgör basen för vad man hoppas i framtiden skall leda till kvantdatorer med överlägsen kapacitet. Intresset är mycket stort för området och kommersiella program för kvantkryptering finns redan tillgängliga.

I sitt föredrag kommer dr. Craig Venter att berätta om det spår hans forskargrupp följt under 15 år – från de första försöken att bestämma en enkel organisms arvsmassa och människans komplexa genom, till de första konstgjorda genomen och svårigheter man möter på vägen för att lyckas transplantera gener och skapa en ny art. Han berättar även om hur användningen av nya gensyntetiska teknologier kan användas för att lösa globala problem, som exempelvis den globala energiförsörjningen. Craig Venter är vida känd för sin genetiska forskning och hans många ovärderliga bidrag till genomiken har givit honom en rad prestigefyllda utmärkelser. Han är grundare, ordförande och president på J.Craig Venter Institute, en forskningsorganisation med 400 anställda som är inriktad på genomik hos människor, bakterier och växter. De söker även alternativa energilösningar med genomikens hjälp och fokuserar också på de etiska och samhälleliga aspekterna av genomikforskningen. Han har även skrivit den uppmärksammade boken ” A life decoded: My Genome, My Life”.

Tid och plats för Celsius-Linnéföreläsningarna: 18 februari, Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Celsiusföreläsningen av professor Anton Zeilinger: kl. 14-15
Linnéföreläsningen av professor Craig Venter: kl. 15.30-16.30

Föreläsningarna är öppna för allmänheten, antalet platser är begränsat. Föreläsningarna kan även ses i efterhand på universitetets webbplats.

Utöver Zelingers Celsiusföreläsning planerar fakulteten också en speciell ’Quantum Day’ med Zeilingers och andra framstående forskares medverkan dagen efter, dvs den 19 februari på Ångströmlaboratoriet.

Mer information om forskarna lämnas av värdarna för besökarna:

Professor i biokemi Bengt Mannervik (C. Venter), tel: 018-471 45 39, 070-375 66 00, bengt.mannervik@biorg.uu.se och professor i rymdfysik Bo Thidé (A. Zeilinger), tel: 018-471 59 14, bo.thide@rymdfysik.uu.se

Eventuella praktiska frågor från media:

Presschef Anneli Waara, 018-471 19 74 (kopplar till mobil), eller anneli.waara@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se