Skip to main content

Årets Fullbrightföreläsning: Remembering John Ericsson in Sweden and America

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2018 11:09 CET

Årets Fulbright-föreläsning ges av Thomas J. Brown från University of South Carolina, där han är professor i amerikansk historia. Han har specialiserat sig på det amerikanska inbördeskriget, bland annat för hur det har framställts och firats i olika minnespraktiker under tiden efter 1865.

Thomas J. Browns föreläsning tar sin utgångspunkt i John Ericsson, den svenske ingenjören och konstruktören av det amerikanska krigsfartyget Monitor. Efter sin död 1889 blev han en symbol för banden mellan Sverige och USA och firades genom monument och i ceremonier på ömse sidor om Atlanten. Dessa firanden speglar de förändrade relationerna mellan Sverige och USA under en period av stora sociala förändringar och internationella spänningar.

I sin forskning har Thomas J. Brown studerat det som brukar kallas historiebruk, det vill säga hur vi kommer ihåg och använder historien. Han har till exempel intresserat sig för den högaktuella frågan om statyer och monument över sydstatspolitiker och militärer, och huruvida dessa skall flyttas/tas ner, som en del vill idag.

Föreläsning: Ironclad Icon: Remembering John Ericsson in Sweden and America
Tid: Tisdagen den 10 april klockan 16.15
Plats: Humanistiska teatern, hus 22, Engelska Parken, Uppsala universitet (Thunbergsvägen 3)

För ytterligare information och eventuella intervjuförfrågningar, kontakta Dag Blanck, professor och föreståndare, telefon: 018-471 22 08, e-post: Dag.Blanck@engelska.uu.se

Sedan 1996 finns gästprofessuren Fulbright Distinguished Chair in North American studies vid Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet. SINAS är den enda akademiska institutionen i Sverige som fokuserar på forskning och undervisning om Nordamerika, främst USA. Fulbright-professuren gör det möjligt för en ledande forskare från USA inom ämnesområdet ”American studies” att vistas vid SINAS. Förutom att undervisa och forska ger Fulbright-professorn varje år en offentlig föreläsning, den så kallade Fulbright-föreläsningen.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se