Skip to main content

Årets Oscarspristagare utsedda

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 11:49 CET

Uppsala universitet har utsett forskarna Anna-Karin Olsson och Fredrik Palm till årets mottagare av Oscarspriset.

Oscarpriset tilldelas yngre forskare vid Uppsala universitet, som visat stora framsteg inom vetenskaplig publicering. En viss cirkulation sker mellan fakulteter och sektioner. Årets pris, 100 000 kronor, delas lika mellan:

Anna-Karin Olsson, docent vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, får priset för sina vetenskapliga undersökningar av faktorer som styr bildning av nya blodkärl, speciellt i tumörer samt för tillämpningen av forskningsresultaten för utveckling av nya behandlingsmetoder.

Fredrik Palm, docent vid institutionen för medicinsk cellbiologi, får priset för sina vetenskapliga undersökningar av orsaker till sjukliga förändringar av njuren som uppkommer vid diabetes, framför allt av hur njurens mikrocirkulation och syrebehov påverkas.

Kontakt: Anna-Karin Olsson, tel: 018-471 43 99, Fredrik Palm, tel: 018-471 41 82

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se