Skip to main content

Aktuell forskning om skolan presenteras i föreläsningsserie

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:21 CEST

Betygsfrågan och nationella prov i skolan är ett ständigt återkommande debattämne. Men hur ser skoldebatten ut i ett internationellt perspektiv, och vad kan vi lära av andra länders erfarenheter? Om detta handlar den första i en rad föreläsningar om aktuell utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet, som hålls onsdagen den 22 april.

Föreläsningsserien pågår i april och maj, och arrangeras av Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet. Den första föreläsningen, "Kunskapsbedömningar - ett nödvändigt(vis) ont?", hålls av Christian Lundahl, forskarassistent vid pedagogiska institutionen. Med hjälp historiska och internationella utblickar ger föreläsningen perspektiv på ett av de ämnen som diskuteras mest i den pågående skoldebatten. Vad kan vi lära oss av historien och från erfarenheter i andra länder om varför vi har betyg? Vilka syften kan kunskapsbedömningar tjäna och vilka misstag behöver vi göra om?

Varför svenska elever tappar terräng i ett internationellt perspektiv är temat för nästa föreläsning, tisdagen den 5 maj. Föreläsare är Caroline Liberg, professor vid institutionen för didaktik. Flera av de senaste internationella studierna av elevers läsförmåga och kunskaper i matematik och naturvetenskap pekar på att svenska elever börjar halka efter sina jämnåriga i andra länder. Caroline Liberg presenterar resultat från dessa internationella studier och problematiserar bakomliggande orsaker till förändringarna.

Den tredje och sista föreläsningen hålls tisdagen 12 maj. Då talar Esbjörn Larsson, lektor i utbildningshistoria vid institutionen för utbildning, kultur och medier, under rubriken "Kampen om skolans kungsväg. Läroverksutbildningens utveckling i Sverige från sekelskiftet 1800 till 1878 års skollag". Under 1800-talet genomgick det svenska skolväsendet vad som närmast kan liknas vid en utbildningsrevolution, och Esbjörn Larsson berättar om förändringarna med utgångspunkt i läroverksutbildningen.

Tid och plats: Samtliga föreläsningar äger rum på Museum Gustavianum, Auditorium Minus, klockan 19.15-20.30. Fri entré.

Program: se Uppsala universitets kalendarium.

För mer information, kontakta koordinator Ida Lidegran, 018-471 23 96, e-post: Ida.Lidegran@edu.uu.se

Bifogade filer

PDF-dokument