Skip to main content

Antioxidanter ökar kroppens försvar mer hos vissa

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 10:28 CEST

Genom att äta en kost rik på antioxidanter kan kroppens försvar mot oxidativ stress förbättras och öka motståndskraften mot många sjukdomar. Men effekten är olika på olika personer, och försvarets mekanismer mycket komplexa. Det visar Ceclilia Nälsén i sin avhandling vid Uppsala universitet som hon försvarar den 26 april.

Cecilia Nälsén
Measurement and Evaluation of Antioxidant Status and Relation to Oxidative Stress in Humans
ISBN: 91-554-6519-6
Abstract

Ett stort antal sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancerformer, är kopplat till ett nedsatt antioxidantförsvar i kroppen. Studier har visat att personer som äter mycket frukt och grönsaker, som är naturligt rika på flera typer av antioxidanter, mer sällan blir sjuka. Antioxidanter kan minska oxidationen i kroppen genom att reagera med så kallade fria radikaler, som är mycket reaktionsbenägna. Om dessa reagerar med fetter, proteiner eller DNA kan oxidationsprocesser starta i kroppen. Fria radikaler i kroppen är inte enbart negativt utan behövs bland annat för att immunförsvarets ska fungera, men om det bildas för mycket i förhållande till antioxidantförsvaret uppkommer skadlig oxidativ stress.

Antioxidanter bildas i kroppen eller kommer via maten såsom vitamin C, vitamin E och -karoten (förstadium till vitamin A). I studier där antioxidanter givits i tablettform har inte deras skyddande förmåga kunnat bekräftas.

- För 15 år sedan trodde man detta var mycket enklare än vad det är. I många studier har försökspersonerna fått höga doser i tablettform av en eller bara några få antioxidanter. Kosten, däremot, har naturligt rätt balans, säger Cecilia Nälsén.

Hon har gjort en rad studier under sitt avhandlingsarbete i syfte att öka kunskapen om det komplexa antioxidantförsvaret. En studie bekräftar att personer som äter mycket frukt, bär, grönsaker och rotfrukter, som har mycket antioxidanter, liksom de som får ett högre intag av vitamin C, vitamin E och -karoten via kosten, har en högre antioxidativ kapacitet i blodet. I en annan studie visar hon att en dryck gjord på blåbär och te, som är naturligt rik på antioxidanten flavonoider, förbättrade antioxidantförsvaret hos vissa personer - de som hade sämre försvar från början. De totalt 60 försökspersonerna fick drycken i olika doser och kombinationer, där den högsta dosen motsvarade ett intag av 200 g blåbär och 0.5 L te per dag, under fyra månader. Däremot kunde man inte se att oxidationen i kroppen i sin tur påverkades.

- Men vi vet inte hur lång tid det tar innan ett bättre försvar ger mätbar effekt på kroppens oxidation, säger Cecilia Nälsén.
I en studie med 162 försökspersoner från Finland, Danmark, Italien, Australien och Sverige studerade hon effekten av Omega-3 fettsyror, som kan sänka triglyceriderna (ett blodfett), hämma blodproppsbildning och har en antiinflammatorisk effekt. Omega-3 sägs dock samtidigt vara mer benäget att oxidera och därmed leda till ökad förbrukning av antioxidanter.

- Men vi visar tvärtom att oxidationen i kroppen minskade. Vi har några hypoteser som kan förklara mekanismen bakom detta, men det behövs fler studier för att kunna säga säkert.

Ökad kunskap om hur antioxidantförsvaret kan förbättras med hjälp av kosten, kan leda till att sjukdomar förenade med ökad oxidation i kroppen kan förebyggas mer effektivt.
Det är också viktigt att försöka identifiera personer med ökad risk att drabbas av sådana sjukdomar och som därför är i behov att förbättra sitt antioxidativa försvar.

Kontaktperson: Cecilia Nälsén, 018-611 79 68, 070-819 19 07 eller via e-post: Cecilia.Nalsen@pubcare.uu.se

Anneli Waara