Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 100 träffar

Rapport Uppsala Health Summit: 100 år efter Spanska sjukan – Hur kan vi skydda oss mot nya epidemier?

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 08:22 CET

​Utan bättre samarbete och förankring av smittskyddsplaner på global och lokal nivå kommer vi även i framtiden ha svårt att skydda oss mot epidemier, så det är viktigt att agera innan det händer. Detta är ett av budskapen i en ny rapport som sammanfattar diskussionerna från höstens Uppsala Health Summit på temat Tackling Infectious Disease Threats.

Rapport föreslår nytt sätt att angripa antibiotikaresistens

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 10:10 CET

Antibiotikaresistens är enligt WHO ett av de största globala hoten mot folkhälsan och alltför få nya antibiotika utvecklas. Det internationella forskningskonsortiet DRIVE-AB, där Uppsala universitet ingår som parter, publicerar nu sin slutrapport med förslag på hur man kan driva på utvecklingen av nya antibiotika och samtidigt garantera tillgången och en hållbar användning av de nya läkemedlen.

Universitetets forskningsmiljöer utvärderade

Universitetets forskningsmiljöer utvärderade

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 12:38 CET

För tredje gången har Uppsala universitet låtit genomföra en omfattande forskningsutvärdering. Denna gång har drygt 130 externa granskare särskilt fokuserat på universitetets forskningsmiljöer. Rapporten, KoF17 (Kvalitet och Förnyelse 2017), har nu överlämnats till rektor och presenteras även för konsistoriet i eftermiddag.

Uppsala Health Summit: Rapport om globala hot från infektionssjukdomar tydliggör utmaningarna inför toppmötet

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 09:16 CEST

Infektionssjukdomar är ett av de största hälsohoten i världen. Återkommande larm om spridningsrisk, epidemier och pandemier gör ämnet högaktuellt och väcker oro hos många. Idag publicerar Uppsala Health Summit den rapport som är utgångspunkt för toppmötet i Uppsala den 10-11 oktober som vill visa vägen framåt för att hantera utmaningarna.

Evenemang 2 träffar

Temadagar om humanvetenskapernas utmaning

Evenemang   •   Sep 13, 2006 09:04 CEST

Har humaniora ett särskilt samhällsansvar att förmedla förmåga att kritiskt granska och att reflektera? Kan man övergå till att använda internationell engelska i humanistisk forskning och undervisning utan förlust? Den 28-29 september arrangeras tvärvetenskapliga temadagar då humanioras ställning i dagens samhälle diskuteras. Humaniora bidrar med kunskap om vad det innebär att vara människ...

2006-09-28 - 2006-09-29

Uppsala universitet

Ny modell för journalisters yrkesetik

Evenemang   •   Maj 16, 2006 13:32 CEST

De pressetiska reglerna för journalister fungerar inte, anser journalisten och forskaren Susanne Wigorts Yngvesson vid Uppsala universitet. Hon presenterar i sin avhandling den 19 maj en ny modell i åtta punkter för journalistisk yrkesetik. Journalisterna skriver och rapporterar ofta tvärs emot sitt eget samvete, trots att de är yrkesmänniskor som drivs av starka ideal om sanning och rättvi...

2006-05-19 00:00 CEST

Uppsala universitet

Dokument 2 träffar