Skip to main content

Berättelser är med och skapar vår hälsa – konferens om hett forskningsområde

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 07:40 CEST

Intresset för berättelsen i identitetsskapande och som grund för att förstå omvärlden har ökat lavinartat bland forskare inom många discipliner de senaste åren.  Den 16-17 september arrangeras en internationell konferens vid Uppsala universitet, som fokuserar på berättelsens betydelse för hur vi ser på hälsa och sjukdom.

-    Berättelser och berättande om sjukdom och hälsa vidgar vår förståelse av vad det innebär att uppleva olika sjukdoms- och hälsotillstånd, att få diagnoser och placeras i kategorier av vad som är normalt och avvikande, säger Lisa Folkmarson Käll, forskare i Body/Embodiment-gruppen vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet.

-    Denna kunskap ger ökad möjlighet inom olika vårdinstanser att möta individer som hela människor och därigenom förbättra olika former av behandlingsmetoder.

Läkare och vårdpersonal förlitar sig inte bara på mätinstrument och provtagning utan även på patienters berättelser och vittnesmål om sina upplevelser. Genom att fokusera forskningen på berättelser blottläggs gränserna mellan sjukdom och hälsa och själva begreppen - vad som är sjukt och friskt - sätts under lupp. Konferensen belyser inte bara den roll individuella berättelser spelar utan också hur ”stora berättelser” skapas om sjukdom och hälsa och hur dessa berättelser ändras med tid och plats.

-    Ett klassiskt exempel är homosexualitet som under vissa tider och på många platser har sjukdomsförklarats, säger Lisa Folkmarson Käll.

Konferensen ”Narratives of Health and Illness” arrangeras av det nordiska nätverket Gender, Body, Health i samarbete med Body/Embodiment-gruppen inom excellensprogrammet GenNa vid Centrum för genusvetenskap. Huvudtalare är Margrit Shildrick från Queens University, Nordirland, och Vieda Skultans Shelley från University of Bristol, Storbritannien. Forskningsområdet är ”hett” och det finns många aktiva internationella forskarnätverk och projekt. Vid Colombia University, USA, finns även ett utbildningsprogram i ”berättande medicin”.

-    Vårt nordiska nätverk har sin bas här vid Uppsala universitet och vi har en väldigt aktiv forskargrupp med många spännande projekt, säger Lisa Folkmarson Käll.

Mer information om konferensen.

För mer information, kontakta Lisa Folkmarson Käll på tel: 018-471 57 98, 070-5418830 eller lisa.kall@gender.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se