Skip to main content

Centrum för rysslandsstudier inrättas

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 15:36 CET

Uppsala universitets konsistorium beslutade idag att inrätta ett Centrum för rysslandsstudier. Det blir det enda i sitt slag i Sverige och ska bedriva mångvetenskaplig forskning med fokus på Ryssland och dess närområde.

- Det är roligt att se att universitetets bredd verkligen kommer till sin rätt nu när de strategiska satsningarna börjar konkretiseras. Jag välkomnar verkligen Centrum för rysslandstudiers starka fokus på samarbete över fakultetsgränserna, säger rektor Anders Hallberg.

- Det här ska bli ett verkligt centrum där ledstjärnan är öppenhet och samverkan. Vi kommer att bli ganska unika när det gäller bredd i vetenskaplig kompetens. Att samla forskning om samma geografiska område, men från olika vetenskapliga discipliner, under samma tak är en stor styrka, säger Claes Levinsson, som ingått i den arbetsgruppen som tagit fram förslaget till organisation.

Centrum för rysslandsstudier, som formellt inrättades av konsistoriet idag, kommer att vara ett mångvetenskapligt forskningscentrum med tre tematiska forskningsområden som samlar samhällsvetare, språkforskare, teologer, jurister och humanioraforskare till gemensamma frågeställningar:

- stat och marknad
- identitetsformation
- Rysslands närområde

En stor del av forskningen finns redan vid Uppsala universitet, men spritt på olika institutioner. Centrum för rysslandsstudier kommer att ha en stadig kärna av forskare, med många fler knutna till centret under längre eller kortare perioder – både från andra institutioner och andra lärosäten i Sverige och världen.

- Det finns nyfikenhet och ett stort intresse kring det vi bygger upp här nu, det kommer att bli en mycket öppen och kreativ miljö dit många vill komma, säger Claes Levinsson.

Uppsala universitet tilldelades i höstas 36 miljoner kronor under en femårsperiod för forskning om Ryssland som en del av regeringens strategiska satsning på forskningsområdet ”politiskt viktiga geografiska regioner”. Det är dessa medel som blir basen för det nya centret som kommer att lokaliseras vid Gamla torget. Man ska också bidra till undervisningen ute på olika institutioner, men har inget eget utbildningsuppdrag. Organisatoriskt placeras centret under samhällsvetenskapliga fakulteten.

En annan viktig del är samverkan med det omgivande samhället, centret vara ett resurscentrum för alla med intresse för rysslandsfrågor. I samband med inrättandet upphör institutionen för euroasiatiska studier, vars forskning flyttas till det nya centret, och till statsvetenskapliga institutionen.

För mer information, kontakta Claes Levinsson, 018-471 16 96, 070-995 98 12, claes.levinsson@eurasia.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.