Skip to main content

De nya professorerna presenterar sig och sin forskning

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 15:56 CET

Hela nästa vecka presenterar sig Uppsala universitets 34 nya professorer med korta föreläsningar i universitetshuset. Höjdpunkten - den högtidliga installationsakten - äger rum den 19 november i universitetsaulan.

Professorsinstallationen är en tradition som hållits obruten vid Uppsala universitet sedan 1625. Enligt tradition installerar rektor de nya professorerna genom att efter en högtidlig procession till katedern låta dem hålla en föreläsning. Akten har numera anpassats efter nya förutsättningar och sedan flera år installeras alla nya professorer vid en och samma högtid. Under installationsveckan håller alla nya professorer populärvetenskapligt inriktade installationsföreläsningar fakultetsvis. Den högtidliga akten i aulan på fredagen utgör höjdpunkten på festligheterna. I anslutning till denna delas även årets pedagogiska pris ut.

Merparten av veckans föreläsningar kommer att filmas och kunna ses på universitetets webb i efterhand.

Tisdagen den 16 november, kl. 15.30, inleder språkvetenskapliga fakultetens professor Gail Ramsay med föreläsningen ”Arabiskt bloggande”. Under veckan följer sedan ytterligare 33 korta föreläsningar fakultet för fakultet. Under själva installationen den 13 november hålls tre föreläsningar: Per Hellström, professor i gastroenterologi, föreläser om ”Giftödlans saliv i människans mage”, Roland Lindh, professor i teoretisk kemi, under rubriken ”Kvankemin avslöjar molekylens innersta väsen” och slutligen Ingela Nilsson, professor i grekiska, särskilt bysantinsk grekiska, under rubriken ”Grekiska, Uppsala och Bysans – kort om en lång tradition”.

Plats: Universitetshuset, sal IV. Professorsinstallationsakten äger rum i Universitetsaulan på fredagen.

För fullständigt program med plats och tider se universitetets webbplats.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se