Skip to main content

Disapriset fyller tio år med samtal om populärt skrivande

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 10:00 CET

Att nå ut med ny kunskap i samhället ingår i universitetets samverkansuppdrag. När Disapriset tioårsjubilerar den 11 november samlas en rad tidigare pristagare för att diskutera populärvetenskapens plats i samhället och på universiteten.  

Disapriset, som i år delas ut för tionde året, har instiftats av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande.

Med anledning av att priset fyller tio år i år arrangeras en paneldiskussion med några av de tidigare pristagarna och med vetenskapsjournalisten Ulrika Björkstén som moderator. Temat är populärvetenskap, dess plats i samhället och universitetets ansvar.

Vad är skillnaden på vetenskapligt och populärvetenskapligt? Varför behövs populärvetenskap? Vilken roll har berättandet i samhället och inom utbildningen? Det är exempel på frågor som kommer att diskuteras.

Deltagare i panelen:
Anna Kåver (2010)
Pär Holmgren (2009)
Lasse Berg (2008)
Britt-Marie Lidesten (hederspris 2008)
Tore Frängsmyr (2007)
Karin Martinsson (2006)
Ulf Danielsson (2005)
Staffan Ulfstrand (2001)

Rubrik: Sammanhang i en splittrad värld – vårt behov av berättelser.

Tid och plats: Torsdag 11 november, kl. 19.00-20.30 i universitetshuset, sal X (tio)

Evenemanget kommer även att webbsändas.

För mer information, kontakta Maja Elmgren, universitetslektor vid institutionen för fysikalisk kemi och ledamot i styrelsen för Disapriset, tel: 018-471 13 32, 070-425 09 87, maja.elmegren@fki.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se