Skip to main content

En ny start för antibiotika

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 15:07 CEST

Under 70 år har världen missbrukat antibiotika som gemensam resurs, genom slarvig användning och minskande ansträngningar att ta fram nya preparat. Resultatet är växande antibiotikaresistens, som hotar att ta sjukvården tillbaka till den tid när en lunginflammation oftast var synonym med döden.

Vid ett historiskt tredagars möte på Uppsala universitet enades idag 190 delegater från 45 länder, representanter för frivilligorganisationer, akademi, läkemedelsindustri, regeringar, myndigheter och överstatliga organisationer, om gemensamma tag för en nystart.

“Detta signalerar en ny, global samsyn när det gäller antibiotika”, säger professor Otto Cars, ordförande för ReAct, det internationella nätverket mot antibiotikaresistens.

Budskapet från Uppsalamötet omfattar:

•    En delad syn på antibiotikaresistens som universellt problem. I likhet med global uppvärmning kräver det gemensam handling, inte minst från nationella regeringars sida.
•    En tydlig signal från läkemedelsindustrin om att inversteringar i forskning och utveckling av nya antibiotika och diagnostiska verktyg måste frikopplas från försäljningen, i syfte att driva innovationer samtidigt som användningen av antibiotika begränsas. Detta kräver nya affärsmodeller, offentlig finansiering och politiskt engagemang.
•    En stark rekommendation till alla intressenter att begränsa onödig antibiotikaanvändning, samtidigt som livsviktiga mediciner görs tillgängliga och överkomliga i utvecklingsländer.
•    En utfästelse om förbättrad övervakningen av antibiotikaresistans världen över, genom delad information och ökade satsningar på insamling av data. Ett globalt övervakningssystem är nödvändigt för både begränsad användning och behovsdriven utveckling av nya preparat.

År 2011 markerar början på en ny era. ReAct noterar med tillfredsställelse att Världshälsodagen kommer att tillägnas problemet med antimikrobiell resistens. Andra initiativ världen över under nästa år omfattar:

•    En slutrapport från TATFAR, The Transatlantic Task Force on Antibiotic Resistance.
•    Ett policymöte om antibiotikaresistens i Delhi, Indien.
•    En handlingsplan gällande antibiotikaresistens från WHO.
•    Ett flertal regionala initiativ, i bland annat Sydostasien, Afrika och Mellanöstern.


En mer detaljerad rapportering av mötets resultat kommer att finnas tillgänglig på www.reactgroup.org.

För mer information eller bokning av intervjuer, kontakta Peter Lundström, ReAct på 070-937 15 35, eller Peter.Lundstrom@medsci.uu.se.