Skip to main content

Europaperspektiv 2017: Tio ledande forskare om tillitens betydelse för EU

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 08:41 CET

Vid årets Europaperspektivseminarium ger tio ledande svenska forskare sin syn på hur de senaste årens kriser och utmaningar påverkar tilliten inom EU. Det europeiska integrationsprojektet handlar till syvende och sist om tillit mellan medlemsländernas politiska eliter och tjänstemannaeliter, samt EU-medborgarnas förtroende för EU:s institutioner.

Europaperspektiv 2017 är den tjugonde årgången av den tvärvetenskapliga årsboken och den presenteras av författarna vid ett publikt seminarium med 400 deltagare på Norra Latins konferenscenter i Stockholm. Som gästtalare medverkar Sveriges EU-minister Ann Linde, samt Paulina Dejmek-Hack, Financial Advisor till Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med riksdagsledamöterna Tina Acketoft (L), Karin Enström (M) och Jens Holm (V).

Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i tre paneler för
att diskutera EU:s roll för en rad centrala frågor såsom: Hur har synen på EU hos Europas befolkningar påverkats av de senaste årens händelseutveckling? Vad betyder Storbritanniens eventuella utträde för EU:s fortsatta sammanhållning? Hur återupprättas förtroendet för euron som gemensam valuta? Känner ekonomiska aktörer tillit till EU:s förmåga att upprätthålla den inre marknaden? Hur stor är tilliten mellan medlemsstaternas domstolar och förvaltningsmyndigheter och mer generellt förtroendet i EU:s juridiska ordning? Och hur kan tillit till överstatliga politiska system och policyer uppnås på ett övergripande plan?

Moderator är Cecilia Garme.

Europaperspektiv ges ut av universitetens nätverk för Europaforskning, med redaktion vid Uppsala universitet, och årets bok är den tjugonde årgången.

Detaljerat program: www.europaperspektiv.se
När: onsdagen den 1 februari 2017 kl. 13.00-17.15.
Var: Norra Latin konferenscenter, Drottninggatan 71B, Stockholm.
Anmälan till: www.europaperspektiv.se/bokseminarium.aspx

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Sista anmälningsdag är 27/1.
Vid frågor kontakta forskningssamordnare Niklas Bremberg, e-post: niklas.bremberg@statsvet.uu.se.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se