Skip to main content

Föreläsningar ger genusperspektiv på djurs livsstrategier

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 10:38 CEST

Patricia A. Gowaty, professor i evolutionsbiologi vid University of California, föreläser vid Uppsala universitet den 1 och 2 oktober. Gowaty är känd för sina feministiska analyser av evolutionsteori, som går ut på att se individers beteende utgående från individuella skillnader i stället för könsskillnader. I föreläsningarna slår hon bl a hål på flera antaganden om honors och hanars reproduktion.

Utgångspunkten för Patricia A. Gowatys forskning är att biologer i stället för att studera och slå fast könsskillnader hos djur bör försöka förstå individuella skillnader, utifrån hur ekologiska faktorer påverkar en individs livsstrategier som partnerval och vård av ungar. Hon baserar sina teorier på studier av olika sorters fåglar, flugor, möss och fiskar. Under besöket i Uppsala berättar hon om sin forskning i två öppna föreläsningar.

Den första föreläsningen äger rum den 1 oktober vid institutionen för psykologi. Där kommer hon att tala om så kallad reproduktiv kompensation, dvs att honor och hanar som tvingas para sig med en partner de inte själva valt får mindre livsdugliga avkommor. Hennes tankar utmanar många av teorierna kring evolutionspsykologi och sexuellt urval. Föreläsningen "Reproductive compensation" hålls onsdagen den 1 oktober klockan 13.15-15.00 i Universitetshuset, sal IX. Den ingår i en seminarieserie om evolution, kön och hjärnan vid institutionen för psykologi - se hela programmet på http://www.psyk.uu.se/evolsexbrain.

Patricia A. Gowatys andra föreläsning hålls i Universitetshuset den 2 oktober och utgår från vad som kallas Batemans princip, teorin om att det kön (vanligtvis honan) som satsar mer på avkomman utgör en begränsad resurs som det andra könet måste tävla om. Teorin har länge varit grundläggande för antaganden om det sexuella urvalet. Men Patricia A. Gowaty och hennes studenter har utvärderat studien och metoderna bakom teorin, och funnit både bristande statistik och metodologiska problem som får henne att ifrågasätta slutsatserna. Vilken betydelse har kritiken för evolutionsteorin? Föreläsningen "Re-analysis & Repetition of a Foundational Paper in Sexual Selection: Bateman (1948)" hålls torsdagen den 2 oktober klockan 13.30-15.00, också den i Universitetshuset, sal IX. Arrangörer är Centrum för genusvetenskap och Evolutionsbiologiskt centrum.

Det är fritt inträde till båda föreläsningar.

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta Malin Ah-King, 070-255 67 66, e-post: malin.ah-king@gender.uu.se

Bifogade filer

PDF-dokument