Skip to main content

Första mötet på BUP – en viktig balansgång

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 07:00 CEST

Det första mötet mellan barn, föräldrar och behandlare i barn- och ungdomspsykiatrin är viktigt för hur resten av behandlingen ska gå. För att skapa en bra och läkande atmosfär krävs att behandlarna lyckas balansera mellan samarbete, öppenhet och tydlig struktur. Det visar en avhandling av Monica Hartzell på institutionen för neurovetenskap vid Uppsala Universitet.

Studien bygger på samforskning med föräldrar, behandlare och barn som deltagit i ett första möte på i barn- och ungdomspsykiatrin. Den visar bland annat att det är viktigt för barnen att föräldrarna är med på mötet. Samtidigt känner sig ofta föräldrarna osäkra på sin egen roll i samtalet. Deltagarna lyfter fram att förutsägbarhet och gemensamt formande av samtalet är avgörande.

–    Det är en svår balansgång behandlarna har att gå. Barn och föräldrar och måste känna sig trygga för att en läkande atmosfär ska kunna uppstå, säger Monica Hartzell.

Monica Hartzell hoppas att resultaten av hennes undersökning ska kunna användas även inom andra verksamheter där barn och föräldrar möter professionella för första gången, som t ex skolan, sjukvården och socialtjänsten.

Avhandlingen kommer att försvaras torsdagen den 7:e oktober kl 9.15 i Universitetshusets sal IX vid Övre Slottsgatan.

Läs avhandlingen på universitetets hemsida.


För mer information kontakta Monica Hartzell, monica.hartzell@bredband.net, eller via pressinformatör Emma Eneström 070 425 08 64

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se