Skip to main content

Forskning och verklighet: genus i fysikens värld

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 11:47 CEST

- Vi vill synliggöra kvinnliga fysiker och stötta kvinnliga doktorander i en forskarvärld som fortfarande domineras och styrs av manliga värderingar, säger Pia Thörngren Engblom - en av arrangörerna av Crossing Perspectives on Gender and Physics, 17-19 september på Uppsala universitet.

Konferensen Crossing Perspectives on Gender and Physics är ett möte mellan fysiker och genusvetare intresserade av fysik; ett utforskande av gränslandet mellan forskning och ideologi. Den är NorWiPs (Nordic Network of Women in Physics) fjärde årsmöte och arrangeras i samarbete med GenNa, ett excellensprogram finansierat av Vetenskapsrådet vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Under konferensen blandas föreläsningar om aktuell forskning inom fysik med föreläsningar om genusfrågor med inriktning på fysikers verklighet.

Huvudtalare är Nora Berrah och Sharon Traweek. Nora Berrah är professor vid Western Michigan University i USA, en framstående atom- och molekylfysiker som också arbetar med Committee on the Status of Women in Physics (CSWP), en kommitté inom amerikanska fysikersamfundet med syfte att höja kvinnliga fysikers status i forskarsamhället.

Sharon Traweek är socialantropolog och associate professor vid historiska institutionen på University of California Los Angeles (UCLA). Hennes expertis ligger inom kulturstudier och antropologi med fokus på naturvetenskap och medicin och hon var banbrytande på åttiotalet med sin studie av partikelfysikens verksamhet ur en antropologs perspektiv.

Konferensen äger rum i Uppsala på Ångströmlaboratoriet; här bildades också Sveriges första nätverk för kvinnliga fysiker för sju år sedan. Liknande nätverk finns sedan länge i andra länder och är till för att stödja kvinnliga forskare och ge dem ett forum för att diskutera gemensamma problem. Året efter gruppen bildades bjöd den internationella organisationen IUPAP (The International Union of Pure and Applied Physics) in dem för att diskutera regionala och kulturella aspekter på fysikers forskningsverksamhet. I den internationella organisationen var de mycket intresserade av behovet av ett nätverk för kvinnliga fysiker i Sverige, som ibland omnämns som världens mest jämställda land.

För med information om konferensen se Uppsala universitets kalendarium på www.uu.se

För mer information, kontakta Pia Thörngren Engblom, 018-471 57 90, 070-425 08 26, e-post: Pia.Thorngren@gender.uu.se

Bifogade filer

PDF-dokument