Skip to main content

Forskningsmedel fördelas efter kvalitet

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 17:58 CET

Inför 2012 avsätts totalt 89 miljoner kronor av forskningsanslagen för särskilda kvalitetssatsningar baserade på den stora forskningsutvärdering som gjorts under året. Utöver detta görs också en strategisk satsning på utbyggnaden av SciLifeLab.

I universitetets verksamhetsplan, som fastställdes på dagens konsistoriesammanträde, görs en rejäl kvalitetssatsning inom forskningen. 89 miljoner kronor kommer under 2012 att omfördelas utifrån resultatet av KoF 11, den stora forskningsutvärdering som pågår och snart är klar att överlämna till rektor. Dessa medel fördelas utifrån prioriteringar av respektive vetenskapsområden. Utöver detta tillkommer rektors strategiska medel som kommer att användas för liknande satsningar.

-    Vi har goda erfarenheter av de satsningar som gjordes efter förra forskningsutvärderingen 2007 och det är mycket positivt att vi kan möjliggöra en ännu större satsning denna gång efter KoF 11, säger rektor Anders Hallberg.

2012 ökar forskningsanslaget till Uppsala universitet med knappt 32 miljoner kronor varav drygt 21 miljoner kronor satsas på den fortsatta utbyggnaden av ScLifeLab Uppsala (Science for Life Laboratory) med målet att tillsammans med Stockholmsuniversiteten Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan och Stockholms universitet skapa ett av världens ledande forskningslaboratorium inom life science-området. Delar av KoF-satsningarna kommer också denna utbyggnad till del så den sammantagna satsningen blir betydligt större. Resterande omkring 11 miljoner kronor av anslagsökningen tilldelas för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

- Regeringen och riksdagen har inte riktat forskningsmedel i lika stor utsträckning till humaniora och samhällsvetenskap. Det är därför angeläget att satsa rejält inom detta område för stärka hela det breda kompletta universitetet. Vi gör dessutom en kvalitetsförstärkning av utbildningar inom området med 19 miljoner, säger Anders Hallberg.

Beslut togs också om revidering av arbetsordningen vid Uppsala universitet, det dokument som beskriver universitetets övergripande organisation och ansvarsförhållanden. Regeringen och riksdagen har som en följd av propositionen ”En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor” överlät större delar av ansvaret till universiteten själva att bestämma sin interna organisation. Konsistoriets beslut innebär att den nya arbetsordningen ersätter den tidigare från november 2010. Utredningsarbetet för att ta fram förslaget till revideringar har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från hela universitetet och även externa experter. Därefter har förslagen remissbehandlats.

- Det har varit en väldigt värdefull process med stor delaktighet där vi verkligen vänt och vridit på organisationsfrågorna. Nu har vi kommit i mål och det känns väldigt bra, säger Anders Hallberg.

För mer information, kontakta kommunikationsdirektör Pernilla Björk, tel: 070-291 15 24, pernilla.bjork@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se