Skip to main content

Freialaboratoriet invigs med internationella gäster

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 07:32 CEST

För drygt ett år sedan togs första spadtaget för Freialaboratoriet, som bland annat ska bli testanläggning för världens mest högintensiva protonaccelerator ESS, som planeras utanför Lund. Den 18 juni är det dags för invigning.

Det första spadtaget för Freialaboratoriet togs den 14 maj 2012, laboratoriets väggar och tak stod klara i januari 2013 och slutligen inreddes laboratoriets med sin tekniska infrastruktur.

Den 18 juni kommer den färdiginredda laboratoriebyggnaden att överlämnas av Akademiska Hus till de forskare som skall använda det nya laboratoriet.  Invigningsceremonin äger rum i Freiahallen kl. 17.30-18.00.

Laboratoriet blir under flera år testanläggning för den planerade ESS-anläggningen (Eurpean Spallation Source) utanför Lund, som blir världens mest högintensiva protonaccelerator. Uppsalaanläggningen Laboratoriet ska bland annat utveckla och testa den anläggning som skall producera och kontrollera den radiofrekventa elektromagnetiska mikrovågseffekten för en sektion av ESS-protonacceleratorn. Testerna börjar under 2014 med en  accelerationskavitet monterad i ett slags stor termos (en kryostat) som ska kylas med flytande helium till -270 grader Celsius. Målet är att studera hur styrningen av hela processen bäst sker för att uppnå en accelerator med högsta möjliga effektivitet, stabilitet och precision.  

Laboratoriet kommer också att användas även för andra acceleratorutvecklingsprojekt vid bland annat CERN.

Vid invigningen medverkar även cirka 50 utländska gäster som deltar i konferensen "International Workshop on Radio Frequency Power Generation for Accelerators".

För mer information, kontakta Tord Ekelöf, Uppsala universitet: tel: 070-425 02 10, 018-471 3847 e-post: tord.ekelof@physics.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se