Skip to main content

Genflöde påskyndar artbildning hos bönviveln

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 11:43 CEST

Kontakt mellan olika populationer kan påskynda bildningen av nya arter. Hur detta fungerar undersöks i en ny avhandlingfrån Uppsala universitet. Grupper av bönvivlar tycks kunna utveckla en ny art i samband med att en population byter värdväxt. Det förutsatt att det sker en selektion mot grupper med preferenser för ”fel” värdväxt.

Emma Rova på institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet har studerat hur bönviveln väljer partner baserat på vilken värdväxt denne föredrar. Studien visar att bönvivlar som bytt från att, vilket är det normala, föredra black-eyed-bönan som värdväxt till att föredra mungbönan också börjar föredra att para sig med skalbaggar med samma preferens. De som föredrar mungbönan utvecklar sedan långsamt en egen art. Detta kan ta flera hundra generationer, men påskyndas av att det sker en aktiv selektion där avkomman till de individer som parat sig med bönvivlar som föredrar black-eyed-bönor sorteras bort.
–    Genflödet kan påskynda processen. Om det inte finns något genflöde, det vill säga kontakt mellan grupperna, sker ingen aktiv selektion och då försvåras bildandet av en ny art, säger Emma Rova.

Avhandlingen kommer att försvaras på Uppsala universitet fredag 15 oktober.

För mer information kontakta Emma Rova, 070 23 63 769

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se