Skip to main content

Heck och Nestler nya hedersdoktorer

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 14:07 CEST

Två nya hedersdoktorer har utsetts vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet. Professor Richard F. Heck, som upptäckt flera viktiga kemiska reaktioner som idag är verktyg för alla organiska kemister och läkemedelskemister, samt professor Eric J. Nestler, som upptäckt viktiga mekanismer bakom utvecklingen av beroende och psykiatriska sjukdomar.

Richard Heck, är professor emeritus vid University of Delaware och har utvecklat en unik förståelse för organiska reaktioner som katalyseras (påskyndas) av övergångsmetaller. Han har bland annat upptäckt den palladiumkatalyserade Heck-reaktionen (även kallad Mizoroki-Heck-reaktionen) och Heck-karbonyleringsreaktionen. Idag är Heck-reaktionen ett viktigt begrepp och verktyg för alla organiska kemister och läkemedelskemister. Hecks upptäckter har fått sin betydelse genom sin enkelhet, miljövänlighet och breda tillämplighet inom allt från materialvetenskap, syntes av läkemedelskandidater och godkända läkemedel. Karbonyleringsreaktionen är till exempel en mycket viktig metod för att tillverka spårmolekyler för PET-imaging.

Eric J Nestler är professor i neurovetenskap vid Icahn Medical Institute och chef för Brain Institute vid Mount Sinai School of Medicine i New York. Han bedriver forskning med inriktning på basala mekanismer som ligger bakom utvecklingen av beroende och psykiatriska sjukdomar. Hans stora vetenskapliga bidrag berör framtagande av kunskap om molekylära mekanismer bakom depression. Han har också forskat kring epigenetik i samband med utveckling av psykiatriska sjukdomar. Nestler har även bidragit till genombrott inom läkemedelsutvecklingen för samma sjukdomar. Han är huvudförfattare till den viktigaste läroboken inom neurofarmakologi och beroendelära.

De promoveras vid vinterpromotionen den 28 januari.

För mer information kontakta värdarna: Professor Mats Larhed (ang Heck), tel: 070-493 53 83, mats.larhed@orgfarm.uu.se eller Fred Nyberg (ang Nestler), mobil: 070-817 41 66, fred.nyberg@farmbio.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se