Skip to main content

Helt nytt läkemedel mot Alzheimer prövas nu på patienter

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 16:44 CEST

En helt ny typ av läkemedelssubstans mot Alzheimers sjukdom som utvecklats av Uppsalaforskare har nu gått in i klinisk prövning i USA. Den angriper förstadiet till de proteintrådar som orsakar sjukdomen, de så kallade protofibrillerna.

-    Det vore ett stort framsteg att få ett läkemedel som angriper själva grundorsaken och inte bara ger en lindring av symptomen, som dagens mediciner, säger Lars Lannfelt, professor i geriatrik vid Uppsala universitet.

Lars Lannfelt är mycket optimistisk. Det är första gången som en substans som slår direkt mot protofibrillerna prövas klinisk. Läkemedlet har utvecklats i samarbete med det lilla svenska bioteknikföretaget BioArctic Neuroscience AB och det japanska läkemedelsföretaget Eisai. Drygt 80 patienter Alzheimers sjukdom ingår i läkemedelsprövningen.

Alzheimers sjukdom kännetecknas av abnorma proteininlagringar i hjärnan, så kallade amyloida plack. Dessa består av långa proteintrådar, fibriller. Uppsalaforskarna har tidigare visat att det framför allt är förstadier till dessa trådar som är skadliga och därför riktat forskningen mot att leta en läkemedelskandidat, en monoklonal antikropp, som angriper just förstadiet, de så kallade protofibrillerna.

-    En av dessa monoklonala antikroppar, mAb158, har visat sig helt kunna stoppa sjukdomen i möss, säger Lars Lannfelt.

Antikroppen har sedan utvecklats vidare för att minska risken för reaktioner från människans immunförsvar och om några år vet forskarna om den har samma positiva effekt på människor som på möss. Blir resultatet positivt går man in i nästa steg som då ska involvera betydligt fler patienter.

För mer information, kontakta Lars Lannfelt, 018-611 71 89, 070-666 82 30, lars.lannfelt@pubcare.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se