Skip to main content

Inga stora nyheter i budgetpropositionen

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 12:42 CEST

Uppsala universitet får vänta på de utlovade förstärkningarna till forskningen. Budgetpropositionen innehåller inga stora nyheter, varken när det gäller utbildning eller forskning.

Budgetpropositionen, som presenterades av regeringen idag, innehåller inga nya satsningar på forskning. Dessa kommer senare i oktober i forsknings- och innovationspropositionen. Regeringen har dock tidigare aviserat att det kommer att bli en ökning av ramen med totalt 5 miljarder kronor fram till 2012. En nyhet som ändå presenterades idag är att forskningsanslagen inte kommer att fördelas på de olika vetenskapsområdena, utan kommer till universitetet som ett totalbelopp.

Ett steg i rätt riktning är att budgetpropositionen innehåller en pris- och löneomräkning som är betydligt högre än förra året, 1.84 procent.

- Det är glädjande, även om den bara är hälften av den verkliga uppräkningen, säger rektor Anders Hallberg.

När det gäller utbildningen på grundnivå och avancerad nivå blir det inga stora förändringar, universitetet får dock 13 nya platser på läkarutbildningen. Inga speciella kvalitetssatsningar föreslås på utbildningsområdet. Regeringen avser återkomma till dessa frågor längre fram.

- Det är en besvikelse, säger Anders Hallberg.

Budgetpropositionen innehåller också en satsning på en elitutbildning av entreprenörer med koppling till relevant forskning. Intresserade lärosäten får ansöka om dessa medel i konkurrens.

För mer information, kontakta Kerstin Jacobsson, tel: 070-167 90 67, kerstin.jacobsson@uadm.uu.se