Skip to main content

Innovation inom hett IT-område leds från Uppsala

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 14:16 CEST

Nästan alla saker i vår omgivning kan idag förses med en sensor och ett chip och kopplas till Internet. Möjliga tillämpningar finns inom en rad områden. Uppsala universitet har i hård konkurrens fått möjligheten för att driva på utvecklingen inom detta område genom Vinnovas strategiska innovationsprogram.

Vinnova har denna vecka fattat beslut om fem nya program som ska etableras inom den nationella satsningen på Strategiska innovationsområden (SIO): folksjukdomar, sakernas internet, elektroniska komponenter och system, materialet grafen samt nya biobaserade material, produkter och tjänster. Uppsala universitets ansökan angående ”sakernas internet” (Internet of things IoT) var en av de fem som vann gehör hos bedömarna.

-  Uppsala universitet har mycket stark IT-forskning inom detta område och det är glädjande att vi nu även får en central roll när det gäller att driva innovationsarbetet i Sverige. Jag vet att många arbetat hårt för detta och gläds med forskarna för framgången, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Staffan Truvé, CTO för Recorded Future och ordförande i den styrgrupp som lett arbetet med ansökan:

-  Sakernas Internet ger enorma möjligheter till innovation både för svensk industri och offentlig sektor. Att Vinnova satsar så rejält på det här området nu visar också att man förstått vikten av samarbete mellan olika industrigrenar för att göra tekniken till den förändringsfaktor den har potential att bli, säger han.

Området är starkt expansivt, både inom forskning och företagande. Redan idag finns en rad tillämpningar inom den privata sfären och fler är under utveckling. Det är inte längre en orimlig tanke att via mobilen få en varning om en vattenläcka i stugan, att båten slitit sig eller att brandvarnaren gått på i hemmet.  Det finns otaliga möjliga användningsområden, även inom industriella tillverkningsprocesser. Vid Uppsala universitet finns ledande forskning inom området sedan ett stort antal år, under ledning av professor Per Gunningberg.

-  Detta besked är en bekräftelse på att det vi vid Uppsala universitet gjort hittills inom detta heta IT-område uppskattas. Programmet innebär en väldigt stor interaktion med svenskt näringsliv och det gynnar även den fortsatta forskningen, säger Per Gunningberg.

Innovationsprogrammet, som kommer att koordineras av  Östen Frånberg, Uppsala universitet, samlar ett 40-tal aktörer inom området och är tydligt inriktat på samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Genom öppna utlysningar kommer företag, lärosäten och andra aktörer att kunna söka medel för forskning och innovation inom området. Programmet har ansökt om  totalt 185  miljoner kronor under två år varav ungefär hälften från Vinnova och hälften från industrin.

Vinnovas urval gjordes av externa bedömare som tagit ställning till innovationsområdets tillväxtpotential, samhällsrelevans, vetenskapliga kvalitet och möjligheterna att bidra till övergripande mål, så som hållbar tillväxt, samhällsutveckling och stärkt konkurrenskraft för svenskt näringsliv. 

För ytterligare information:

Programansvarig Östen Frånberg, mobil: 070-519 03 29, osten.franberg@it.uu.se 

Forskningsansvarig Per Gunningberg, mobil: 070-557 63 84, per.gunningberg@it.uu.se


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se