Skip to main content

Internationellt samarbete för att möta etiska utmaningar

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 08:00 CET

Hur hanterar vi de etiska utmaningar som stamcellsforskningen ställer oss inför? Hur förhåller vi oss till andra biomedicinska forskningsresultat? Hur prioriterar vi resurser i ett samhälle med en åldrande befolkning? Svaren på svåra frågor som dessa kommer att sökas i ett nytt samarbete mellan Uppsala universitet och universitetet i Newcastle.

Många av de etiska utmaningar samhället ställs inför idag är inte begränsade till ett land. För att hantera dem behövs internationella forskningssamarbeten. En åldrande befolkning gör att många länder idag måste prioritera begränsade resurser i hälso- och sjukvården. Politiker måste också bestämma sig för hur man skall förhålla sig till stamcellsforskning som en möjlig lösning på flera medicinska problem.

Sådana frågor väcker etiska och samhällsrelevanta frågor. Media spelar en viktig roll för diskussionen och för att förmedla forskningsresultat så att vi förstår vilka möjligheter vetenskapen erbjuder. Men det finns också en risk att den förenkling av forskningen som görs för att åstadkomma lättbegripliga nyheter leder till en grovt förenklad debatt med larmrapporter som skapar rädsla.

För att möta etiska utmaningar som dessa har Uppsala universitet och universitetet i Newcastle nyligen formaliserat ett samarbete mellan Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) i Uppsala och the Policy, Ethics and Life Sciences Research Centre (PEALS) i Newcastle.

Ett internationellt samarbete som detta samlar inte bara olika sorters kompetens. De involverade forskarna kommer också att dra nytta av de olika kulturella perspektiven.

- Våra forskningsprofiler kompletterar varandra. PEALS har en stark sociologisk kompetens och är duktiga på empirisk etik. CRB har en styrka i etisk teori och filosofi, säger Mats G. Hansson, professor och föreståndare för CRB.

- Det här är en väldigt spännande utveckling. Det finns redan värdefulla och produktiva samarbeten på plats. Att formalisera vår samverkan säkrar det arbetet och ser till att samarbetet fortsätter växa. Båda centren kommer att dra nytta av vår gemensamma potential, säger dr Janice McLaughlin, Excecutive Director för PEALS.


För mer information, kontakta:

Dr. Janice Mc Laughlin, Executive Director
Policy, Ethics and Life Sciences Research Centre (PEALS), University of Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
E-mail: janice.mclaughlin@newcastle.ac.uk, Telefon: +44 191 244 0778,
+44 191 222 7511

Mats G. Hansson, professor i biomedicinsk etik, föreståndare
Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Uppsala universitet
E-mail: mats.hansson@crb.uu.se, Telefon: 018-471 61 97,  0763 41 20 50

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se