Skip to main content

Japanska och svenska toppforskare samlas i Uppsala

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 09:12 CEST

Den 16 och 17 september anordnar Uppsala universitet och Tokyo Institute of Technology ett symposium på Ångströmlaboratoriet där toppforskare ska mötas för att diskutera nya samarbeten som främjar grundforskning och möjliggör framtida teknologiska genombrott.

- Uppsala universitet och Tokyo Institute of Technology bedriver högklassig forskning inom  många överlappande områden, säger professor Gunnar Ingelman vid institutionen för fysik och astronomi. Vi ämnar nu utöka vårt samarbete för att stärka våra band och den grundforskning ur vilken innovationer och banbrytande teknologier växer fram.

Symposiet “Breakthroughs in Science & Technology for the 21st century” innehåller sessioner med presentationer av universitetens forskning inom materialvetenskap och elektronik, fysik med tillämpad kärnfysik och teknologi, livsvetenskaper och bioteknik, global och förnybar energi samt ”Future Blue Sky Research”.

- Blue Sky Science är ett uttryck för djärva, nyfikenhetsdrivna forskningsprojekt utan uppenbara tillämpningar, men historien har visat att sådan forskning ligger bakom de stora genombrotten för ny teknologi, säger Gunnar Ingelman. Smarta fönster, baserat på nya material från en forskargrupp på Ångströmlaboratoriet, är ett exempel på ett sådant genombrott som kan leda till stora energibesparingar och minskad klimatpåverkan.

Symposiet inleds med tal av rektorerna från Uppsala universitet och Tokyo Institute of Technology och avslutas med att de skriver under ett samarbetsavtal. Mellan sessionerna finns tillfälle till diskussioner och nätverkan. Alla intresserade är välkomna.

För mer information, kontakta Professor Gunnar Ingelman, institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet: gunnar.ingelman@physics.uu.se,  018-471 3884, 070-4250133

Läs mer på Uppsala University –Tokyo Tech Joint Symposium.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se