Skip to main content

Klas Kullander får Göran Gustafssonpris i medicin

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 14:42 CEST

Klas Kullander, docent i neurovetenskap vid Uppsala universitet, är en av fem pristagare som fått Göran Gustafssonprisen 2009 - de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning, och de mest prestigefyllda bland yngre forskare. Priset är på 4,5 miljoner kronor fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 100 000 kronor.

- Det är jättekul, och bland det bästa med priset är att det inte alls är styrt, utan man har en frihet att dra igång projekt som man inte vågat tidigare. Idag är det närmast unikt att som forskare få en möjlighet att ta fram kreativa idéer utan att behöva definiera en budget eller framhäva nyttoaspekter av forskningen. Även om min forskning är applicerbar på flera områden så är det grundforskningen som driver på utvecklingen, säger Klas Kullander.

Klas Kullander är 42 år, och leder enheten för genetisk utvecklingsbiologi vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Hans forskning är inriktad på att förstå hur neuronala kretsar bildas och deras funktion i hjärna och ryggmärg. I motiveringen står det att han för priset "för sina insatser att klarlägga molekylära mekanismer för kommunikation mellan nervceller i funktionella nätverk, särskilt mellan nerver som styr vårt gångmönster."
Ur biologisk synvinkel utgår hjärnans funktioner från neuronala nätverk.
- Vår minnesförmåga, vårt tänkande och vår motoriska aktivitet beror på den korrekta uppkopplingen och kommunikationen mellan nervceller, säger han.
Nervsystemet är mycket komplicerat - en människohjärna innehåller 100 miljarder nervceller uppdelat på minst 10 000 olika undertyper av nervceller och där varje nervcell i genomsnitt tar emot 10 000 kontakter från andra nervceller.

Ett genombrott för förståelsen av motoriska kretsar kom 2003, då forskargruppen kunde påvisa hur en genetisk förändring programmerade om utvecklingen av en ryggmärgskrets. Hans grupp har också nyligen identifierat en viktig länk mellan nervbanor som har relevans för hur obalans i hjärnans kemi uppkommer, som t ex vid schizofreni.
- Vår strävan är att förhindra och bota sjukdomar och skador på nervsystemet och då behövs en ingående förståelse av hur komponenterna i vår hjärna kommunicerar med varandra, säger Klas Kullander.
Priset, 4,5 miljoner i forskningsanslag fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 100 000 kronor, kommer med största sannolikhet innebära att man kan utöka forskargruppen, som idag består av ett 15-tal forskare på olika nivåer.