Skip to main content

Komplexa cellmodeller ger nya möjligheter för cancerforskning

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2013 08:10 CEST

Cancerforskningen saknar i stor utsträckning relevanta cellmodeller för tumörer, något som är nödvändigt för att hitta nya behandlingar av cancer. Nu visar en avhandling från Uppsala universitet att det är möjligt att ta fram komplexa modeller med stamcellsmetoder.

I ett för Sverige unikt samarbete har forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi tillsammans med neurokirurger och neuropatologer på Akademiska sjukhuset i Uppsala samlat in prover från över 200 patienter med hjärntumören gliom. Huvuddelen av dessa är från cancerformen glioblastom, den vanligaste och mest dödliga varianten av elakartad hjärntumör, där medelöverlevnaden efter insjuknande inte är längre än 15 månader.

– Cancerforskningen saknar i stor utsträckning relevanta modeller som reflekterar patienternas tumörer, något som är absolut nödvändigt för att hitta nya terapiformer, säger Tobias Bergström, doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Elakartade tumörer av typen glioblastom har på senare tid visat sig kunna delas in i undergrupper som definieras av patientens mutationer. Avhandlingsarbetet visar att dessa egenskaper kan behållas när stamcellsmetoder används för att odla tumörcellerna.

– Cellmodellerna kan sedan användas för forskning och läkemedelsutveckling, och är en förutsättning för att komma vidare i diagnostiken, säger Tobias Bergström.

I ett av delarbetena i avhandlingen, som publiceras i tidskriften Molecular Oncology, används de nya cellkulturerna för att undersöka hur gliomceller attraherar celler från immunförsvaret till tumören.

– Det visar sig att tumörcellerna utsöndrar en substans som attraherar så kallade mastceller till tumören. Mastceller är inflammatoriska celler som producerar en mängd biologiskt relevanta ämnen. Mastcellernas antal är kopplade till hur elakartad tumören är. Nästa steg är att försöka förstå på vilket sätt mastcellerna påverkar sjukdomsförloppet, säger Tobias Bergström.

Referens: http://dx.doi.org/10.1016/j.molonc.2013.09.002

Disputationen äger rum den 25 september.

För mer information, kontakta Tobias Bergström, tel: 018-471 4823, mobil: 070-366 4222, e-post: tobias.bergstrom@igp.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se