Skip to main content

Konst inspirerad av amöbor och bakterier

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 08:10 CET

Amöbor och bakterier i skön men farlig förening – det är temat för den nya utställningen "Trojanska hästar" som öppnas lördagen den 13 februari på Museum Gustavianum. Utställningen är ett samarbete mellan konstnären Mattias Fagerholm och forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper.

- Vi vill ville utnyttja det här tillfället att nå ut med vår forskning och budskapet om hur bakterier sprids, säger forskaren Patrik Ellström.

Tillsammans med professor Björn Olsen har han skrivit faktatexter till Mattias Fagerholms etsningar och målningar. Idén till utställningen kom när Björn Olsen och Mattias Fagerholm stötte ihop på Antarktis. Björn Olsen var där för att samla fågelprover och Mattias Fagerholm var inbjuden som konstnär av Polarforskningssekritariatet för att i tekningens och grafikens form gestalta något av den Antarktiska halvöns natur. Senare bestämde de sig för att samarbeta och skildra vad som händer när en amöba infekteras av tarmbakterien campylobacter.

Att studera amöbor i mikroskop är att kliva in i en annan värld, menar konstnären Mattias Fagerholm. Amöbans formvärld är spännande och bisarr och ibland mycket exotisk.

- Förhoppningen är att utställningens bilder ska vara fina rent visuellt men att texterna och bilderna tillsammans ska vara tankeväckande, förklarar han.

Amöbor finns i vattenledningar och vattendrag. De livnär sig på bakterier, men just campylobacterna kan utnyttja amöbor som ”trojanska hästar”, ett ställe där de kan gömma sig och växa till. I vissa fall växer de tills amöban exploderar och tusentals bakterier släpps ut. Sannolikt kan de använda amöban som en reservoar för överlevnad i naturen och som språngbräda för att kunna infektera även människor och andra djur.

- Vi hoppas på att locka en bredare allmänhet men också intressera andra forskare till exempel inom biologi. En konstutställning är ett perfekt forum för populärvetenskap och är förhoppningsvis lättare att ta till sig än en populärvetenskaplig artikel, säger Patrik Ellström.


Plats: Museum Gustavianum
Tid: Utställningen pågår mellan den 13 februari och 18 april, 2010


För mer information kontakta:
Patrik Ellström, tel: 018-611 37 64, 076-827 33 24
Mattias Fagerholm, tel: 073-896 35 99
Ing-Marie Munktell, museichef, tel: 018-471 75 78, 0704-25 05 47

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se