Skip to main content

Kroppslig kunskap tema för utställning

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 11:45 CET

Den levda kroppen som grund för kunskap är temat på den affischutställning som arrangeras i samband med symposiet Bodies Knowing Bodies, som äger rum i Campus Engelska parken, Uppsala, med start från torsdag. Bland utställarna finns såväl forskare och arkitekter som dansare och dietister.

- Kroppslig kunskap är ett populärt begrepp som många slänger sig med utan att riktigt veta vad det betyder. Syftet med det här symposiet är att försöka utreda vad begreppet egentligen innebär, säger forskaren Lisa Folkmarson Käll som är en av arrangörerna från Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet.

Femton olika affischer med så skilda ämnen som fågelskådning, smittkoppsvaccin, fysiklaboratorier, organtransplantation, dans, arkitektyrket och dammar, för att nämna några, utgör navet i symposiet. Utställarna är forskare och praktiker från bland annat Sverige, Australien, Japan och Österrike. Den gemensamma utgångspunkten är kroppslig och situerad kunskap, det vill säga de subjektiva erfarenheter som våra levda kroppar ger oss.

Utöver affischutställningen ges föredrag från fyra huvudtalare från olika forskningsfält. Linda Martín Alcoff från Hunter College och CUNY Graduate Center i USA, en av de främsta feministiska forskarna inom kunskapsteori, kommer att inleda symposiet med ett filosofiskt föredrag om kroppsligt vetande. Kevin Aho från Florida Gulf Coast University i USA lyfter i sitt föredrag fram den subjektiva erfarenheten hos deprimerade människor. Krister Stoor från Umeå universitet diskuterar samisk jojkning och som avslutning behandlar Carrie Paechter från University of London ämnet flickors kroppar i relation till idrottsundervisning i skolan.

- Vi ser fram emot fruktbara möten men även spänningar mellan de olika ingångar till kroppslig kunskap som huvudtalarna och utställarna erbjuder, säger Lisa Folkmarson Käll.

Symposiet pågår under torsdag och fredag i Campus Engelska parken. Affischutställningen är öppen under hela torsdagen och fredagen och finns att beskåda i lunchrummet på Centrum för genusvetenskap. Huvudtalarna håller sina föredrag i andra lokaler i Engelska parken.

För mer information kontakta:
Lisa Folkmarsson Käll: 070-541 88 30, lisa.kall@gender.uu.se
www.gender.uu.se

Om Bodies Knowing Bodies symposiet
Symposiet är det tredje i ordningen i serien Uppsala University Body/Embodiment Symposium, som organiseras av forskningsgruppen för kropp och kroppslighet vid Centrum för genusvetenskap. Årets symposium arrangeras i samarbete med utbildningsgruppen vid Centrum för genusvetenskap samt Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se