Skip to main content

Lokal immunaktivering botar experimentell cancer

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 08:10 CET

Cancer kan bekämpas genom att patientens eget immunsystem aktiveras mot tumören. I sin avhandling visar Sara Mangsbo att kombinationsterapi av små syntetiska DNA-bitar som sprutas lokalt i tumören och systemisk aktivering av immunförsvaret är mycket effektivt mot experimentell cancer. Avhandlingen försvaras den 29 januari vid Uppsala universitet.

Aktivering av det egna immunförsvaret för att bekämpa tumörer är en redan känd metod för att behandla cancerpatienter. För att aktivera immunceller i urinblåsan hos patienter med blåscancer används idag en försvagad variant av tuberkulosbakterien. Denna bakterie startar en immunreaktion genom att stimulera immuncellernas receptorer. Detta signalerar fara och ökar antalet immunceller på stället där signaleringen skedde.

Vissa immunceller kan ta upp och presentera tumörproteiner och därmed aktivera andra immunceller, de så kallade T-cellerna. Om dessa celler blir aktiverade så kan de komma ihåg hur tumören såg ut och avdöda tumörcellerna. Om tumören börjar växa igen så återaktiveras dessa T-celler och kan återigen eliminera tumörcellerna. Genom att skapa ett sådant ”minne” mot tumören motverkar immunterapier att cancern återkommer.

I sin avhandling visar Sara Mangsbo att användningen av enbart syntetiska små DNA-bitar, så kallade CpG, ger ett bättre immunsvar mot experimentella cancertumörer i urinblåsan än vid användning av bakterien själv.

- Bakterien innehåller visserligen också CpG-likt DNA som kan aktivera immunförsvaret men den kan också ge biverkningar under behandlingen. Då CpG används försvinner tumören helt och det skapas ett effektivt minne som gör att tumören inte kommer tillbaka, förklarar Sara Mangsbo.

Immunsystemet kontrollerar sin aktivering genom ett flertal regleringsmekanismer. Dessa mekanismer avgör om immunsystemet skall vara aktiverat eller inte. Det är möjligt att med hjälp av antikroppar (proteiner som binder till specifika strukturer) styra dessa regleringsmekanismer. Om en mekanism som verkar hämmande på immunsystemet blockeras så förblir immuncellerna aktiva. Genom att utnyttja detta har Sara Mangsbo med kolleger visat att en kombinationsterapi med små syntetiska DNA sekvenser, CpG, lokalt vid tumören och blockering av de hämmande receptorerna CTLA-4 och PD-1 ytterligare förbättrar överlevnaden hos tumörbärande möss.

- Genom att använda CpG istället för bakterier tror vi att patienterna kommer att uppleva färre biverkningar och överleva längre baserat på våra experimentella data. Detta återstår dock att påvisa i en klinisk studie, säger Sara Mangsbo.


För mer information kontakta Sara Mangsbo, tel: 073-9339205
e-post: sara.mangsbo@klinimm.uu.se

Läs mer om avhandlingen på universitetets hemsida.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se