Skip to main content

Magna Charta-konferens i Uppsala: Universitetens villkor diskuteras vid internationell konferens

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 14:29 CEST

1988 undertecknades i Bologna ett dokument, Magna Charta Universitatum, som uttrycker universitetens grundläggande akademiska frihet. Sedan dess har universitetens villkor regelbundet diskuterats vid återkommande konferenser i staden. När Uppsala universitet i år fått äran att vara värd för den första konferensen utanför staden Bologna står bland annat ämnen som integritet och etik på agendan.

 – Konferensen tar upp viktiga frågor för oss som universitet, det var lätt att tacka ja när vi fick erbjudandet om värdskapet. Världen förändras och universitetens villkor likaså, det är viktigt att diskutera hur vi på bästa sätt kan möta förändringarna fast förankrade i våra grundläggande värderingar, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Dokumentet undertecknades ursprungligen av 388 rektorer från universitet runt om i världen, bland annat Uppsala universitet. Sedan dess har antalet medlemsuniversitet växt till nära 900. Efter att ha firat 25-årsjubileum förra året flyttar nu konferensen för första gången ut i världen.

Konferensen, ”University Integrity – Society´s benefit”, samlar omkring 150 deltagare från ett stort antal länder till diskussioner om fyra olika teman: Akademisk integritet, etik, forskare som arbetar under hot samt det fjärde temat ”Towards a student Magna Charta”. Bland annat deltar organisationen Scholars at Risk som stöttar forskare som utsatts för hot. Inom ramen för det fjärde temat förs en diskussion med syftet att utmynna i ett Magna Charta-dokument ur studenternas perspektiv.

Konferensen öppnas av rektor Eva Åkesson och presidenten vid Magna Charta Observatory Council, Sijbolt Noorda.

Journalister hälsas välkomna till konferensens föreläsningar och den avslutande paneldebatten.

Tid och plats:
Universitetshuset, sal X den 19 september

Program
9:00-9:15 Inledning
9:15-10:00 Fact-based View on Global Health.
Hans Rosling, Professor at Karolinska Institutet, Co-Founder and Chairman of the Gapminder Foundation and Honorary Doctor at Uppsala University

10:00-10:45 Academic Conundrum in Maintaining Autonomy and Integrity.
Teboho Moja, Clinical Professor of Higher Education at New York University, Former Executive Director and Commissioner to the National Commission on Higher Education appointed by President Mandela.

13:45-14:30 Universities at the Crossroads of Stakes and Values.
Sijbolt Noorda, President, Magna Charta Observatory Council

14:30-15:45 Panel: Magna Charta and University Integrity: Yesterday, today and in the future.
Sverker Sörlin, Professor of Environmental History, Royal Institute of Technology, Stockholm
Erin Nordal, Vice-Chair, European Students’ Union
Martina Vukasovic, Ghent University; Council Member, Magna Charta Observatory
Bengt Gustafsson, Professor of Astro Physics, Uppsala University

Konferensmoderator: Anders Malmberg, prorektor Uppsala universitet.

Moderator för paneldebatten: Shirin Ahlbäck Öberg, prodekan samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet

Organisationen The Magna Charta Observatory of Fundamental University Values and Rights grundades 1988 av Universitetet i Bologna och European University Association, EUA. Syftet är att samla, uttrycka och driva frågor relaterade till respekten för och skyddet av universitetens grundläggande akademiska frihet.

Läs mer om Magna Charta Universitatum: http://www.magna-charta.org/

Läs mer om konferensen: http://www.uu.se/en/magnacharta/

Kontaktpersoner:
Ordförande i organisationskommittéen för Magna Charta i Uppsala, professor Anders Ekström, tel: 018-471 15 75 alt. anders.ekstrom@idehist.uu.se
Projektadministratör Anna-Liv Johnsson, tel: 070-425 05 48, annaliv.johnsson@uadm.uu.se
Intervjuförfrågningar gällande inbjudna föreläsare ställs till presschef Anneli Waara på anneli.waara@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se